Vestjyske MVJ-områder kan snart dyrkes igen

Ringkøbing-Skjern Kommune har nu løsning på vej sammen med miljøministeren
19. JAN 2010 9.47

RINGKØBING-SKJERN: Nu kan landmændene snart igen dyrke jorden, der har været med i tilskudsordningen for miljøvenlige jordbrugsområder - i daglig tale MVJ-områder, ved Stadil og Vest Stadil fjorde. Det blev resultatet af et møde med miljøminister Troels Lund Poulsen (V) og repræsentanter fra Ringkøbing-Skjern Kommune og Vestjysk Landboforening, oplyser kommunen.

- Der tegner sig nu en løsning, hvor det er muligt for de landmænd, som ønsker det, at genoptage dyrkningen af de arealer, der har været indgået MVJ-aftaler på i 2004, fortæller kommunens miljø- og naturchef, Jakob Bisgaard.

Han deltog sammen med formand for Teknik- og Miljøudvalget, Ole Kamp (V), formand Søren Christensen og direktør Jens Møller Nielsen, begge fra Vestjysk Landboforening, i mødet med miljøministeren.

- Kommunen skal blot sikre sig, at genopdyrkningen samlet set ikke medfører en øget næringsstofudvaskning til Stadil og Vest Stadil fjorde. I denne vurdering kan indgå andre tiltag, som er med til at reducere udvaskningen af næringsstoffer, siger Jakob Bisgaard.

Tiltagene kan for eksempel være nye MVJ-aftaler, naturgenopretning og våde enge eller reduceret næringsstofudvaskning gennem miljøgodkendelser.

Jakob Bisgaard forventer at få de sidste nødvendige oplysninger fra Miljøministeriet snarest, så landmændene kan få den nødvendige tilladelse til genopdyrkning i løbet af en måneds tid.

Landmændene er kommet i klemme, efter at tilskudsordningen for MVJ-områderne ved Stadil og Vest Stadil fjorde udløb i 2009. Samtidigt med at lovgivningen på området er blevet ændret.

ka

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt