Demens og den nære familie

Mariagerfjord Kommune udvider indsatsen for børn og svigerbørn til borgere med demens
KORT NYT18. JAN 2010 10.26

MARIAGERFJORD: Sidst i 2009 inviterede demensteamet i Mariagerfjord Kommune dementes børn og svigerbørn til en aften om demens. Arrangementet var med 120 tilmeldte meget vellykket og gentages derfor i 2010.

Demensteamet gennemgik de forskellige demenssygdomme og forklarede, hvordan sygdommen bliver diagnosticeret ud fra WHO's kriterier. Teamet fortalte også om den medicin, der er på markedet, som ganske vist ikke kan helbrede, men forhale sygdommens videre udvikling i nogen tid, ligesom teamet fortalte generelt om deres arbejde i Mariagerfjord Kommune, oplyser kommunen.

I Mariagerfjord Kommune arbejder personalet i demensafsnittene blandt andet efter en metode, der hedder Marte Meo. Metoden sætter fokus på, hvordan man opnår god kontakt og et godt samvær med demente ved at fokusere på de ting, der lykkes i samværet frem for det, der eventuelt ikke lykkes. På den måde bliver det positive forstørret op og gjort mere synligt. Det kan medvirke til, at det bliver mere overskueligt at hjælpe svært demente borgere, som let kan blive vrede og afvisende overfor hjælp.

Mariagerfjord Kommunes demensteam opfordrer børn og svigerbørn til borgere med demens om at holde øje med fremtidige arrangementer. I forvejen har demensteamet arrangementer for pårørende, hvor ægtefæller for eksempel kan dele erfaringer med andre.

 

 

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt