Få vælger naturfag på seminarier

Lærerstuderende fravælger naturfag
KORT NYT18. JAN 2010 6.45

Der er nu så få af de nye lærerstuderende, der vælger naturfag som liniefag, at seks læreruddannelser helt har måttet opgive at oprette faget.

Ud af årgangens 262 over 3.300 nye lærerstuderende valgte kun 262 naturfag som linjefag

Undervisningsminister Bertel Haarder kalder det helt uantageligt:

- Det forstærker den onde cirkel, når stadigt færre vælger fagene, siger han til Politiken.

Udviklingen betyder, at mange seminarielærere er blevet fyret, og flere stillinger er på vej til at blive nedlagt.

cgt

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt