Lige adgang til den allerdyreste medicin

Fælles regionalt grundlag for brug af dyr sygehusmedicin
14. JAN 2010 15.59

Nyt råd skal give regionerne et fælles og fagligt nationalt grundlag for anvendelse af dyr sygehusmedicin. Dermed får patienterne lige adgang til behandling samtidig med, at regionerne opnår mere sundhed for pengene gennem rabatter på medicinpriserne, oplyser Danske Regioner.

Regionerne har besluttet at skabe konsensus og forpligtigende rammer på klinisk niveau for anvendelse af dyr sygehusmedicin på tværs af regioner og sygehuse.

Derfor indfører regionerne nu en ny struktur for brug af dyr sygehusmedicin. I spidsen for den nye struktur står Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin (RADS), som er nedsat af regionerne.

Lige adgang til behandling
Det er blandt andet RADS opgave at beslutte indenfor hvilke indsatsområder, der skal udarbejdes fælles behandlingsvejledninger og rekommandationslister. Forskellige fagudvalg under RADS bestående af eksperter får til opgave at skabe fælles konsensus omkring valg af lægemiddel.

- Den nye struktur skal sikre, at patienter tilbydes lige adgang til behandling med den dyreste medicin. Det vil ske ved, at der udarbejdes fælles behandlingsvejledninger og rekommandationslister med udgangspunkt i de 100 medicinprodukter med størst omsætning, siger Svend Hartling, koncerndirektør i Region Hovedstaden og formand for RADS.

Priskonkurrence og bedre lægemiddelpriser
Udgifterne til sygehusmedicin er steget ganske voldsomt i de senere år. I 2009 steg udgifterne til sygehusmedicin således med 12 procent.

Med et fælles beslutningsgrundlag for at anvende dyr sygehusmedicin skabes der potentiale for større og tiltrængt priskonkurrence gennem udbud af sygehusmedicin med sammenlignelig effekt. De lavere priser opnås gennem bedre rabatter på dyre lægemidler.

Svend Hartling peger på, at formålet med den nye struktur primært er at sikre en høj kvalitet i behandlingen, uanset hvor man bor.

- Det er imidlertid samtidig vigtigt, at vi hele tiden søger at opnå mest mulig sundhed for pengene. Her kan det fælles beslutningsgrundlag hjælpe os til at opnå lavere medicinpriser, siger han.

RADS har på sit første møde, som er afholdt den 11. januar 2010, besluttet at nedsætte fagudvalg indenfor følgende terapiområder: HIV/AIDS, hepatitis og sklerose.

 

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
DK Job
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt