Tønder mangler værktøjer

Teknik- og miljøudvalgsformand overvejer at gå til Folketingets Miljøudvalg for at få bedre redskaber i landbrugets miljøsager
14. JAN 2010 11.56

TØNDER: Medarbejderne hos Teknisk Forvaltning i Tønder Kommune oplever nu i stigende grad, at deres afgørelser i miljøsager fra landbruget bliver anket og også i flere tilfælde 'hjemsendt' til fornyet behandling, som det hedder i fagsproget.

- Men årsagen er ofte den, at vi simpelthen ikke har de nødvendige, konkrete værktøjer til at behandle ansøgningerne - og aldrig har fået dem, mener formanden for det kommunale Teknik- og Miljøudvalg, Bo Jessen (V).

Derfor er han også parat til - om nødvendigt - at søge foretræde for Folketingets Miljøudvalg for at få en drøftelse af situationen.

- Tønder Kommune står jo ikke alene med problemet. Det gælder alle kommuner, og derfor er det i alles interesse, at vi kan arbejde fornuftigt og hensigtsmæssigt med disse sager, i stedet for at få dem underkendt højere oppe i 'systemet', fortsætter han.

Bo Jessen peger især på to områder, hvor der er problemer.

- Det ene er helt generelt, idet reglerne siger, at der skal benyttes den bedst mulige teknologi, når det handler om miljø og husdyrhold - og at kravene hertil skal fremgå af de tilladelser, der bliver udstedt.

- Problemet er blot, at udviklingen ofte overhaler virkeligheden. I en sagsbehandling kan vi godt stille krav om den bedst kendte praksis, som vi kender den her og nu - men inden sagen er færdigbehandlet, har været i høring o.s.v., er der måske kommet teknikker, der er nyere og mere moderne. Pludselig er vores krav altså blevet overhalet indenom, og vi kan starte forfra.

Et andet område, der volder problemer, er de miljømæssige påvirkninger af Vadehavet.

- Det er en svær størrelse at håndtere - og især at beregne, så også her mangler vi nogle værktøjer til, hvordan vi griber det spørgsmål an og ikke mere eller mindre skal vurdere i blinde, fortsætter udvalgsformanden.

Om kort tid mødes Bo Jessen med sine kolleger fra teknik- og miljøudvalgene i de øvrige tre sønderjyske kommuner. Her vil han tage problematikken op, og herfra er han altså parat til en Københavnertur med besøg på Christiansborg.

ka

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt