10.000 uden varme i Ishøj

Ishøj Varmeværk blev sent i aftes ramt af et nedbrud, som betyder at der ikke kan leveres varmt vand og varme i radiatorerne til alle fjernvarmeforsynede bygninger
KORT NYT14. JAN 2010 9.55

ISHØJ: Varmeværket forsyner ca. 10.000 borgere. Det drejer sig fortrinsvis om beboere i etagebolig-områder og rækkehuse i den centrale del af Ishøj. Men det berører også en række skoler, børnehaver, vuggestuer, plejehjem, rådhus m.v.

Hele natten har der været arbejdet på at lokalisere og udbedre fejlen, og det fortsætter intensivt.

Der er tale om et ledningsbrud i et af de store etageboligkompleksers interne ledningsnet. Dette brud har fået trykket i hele fjervarmesystemet til at forsvinde. Kommuneren kan endnu ikke sige, hvornår fejlen er udbedret. Der arbejdes på at få aflukket de ledninger som er brudt sammen og få tryk på den resterende del af systemet.

Kommunen håber, at der kan være varme på værket ved middagstid, men der går endnu nogle timer før varme - forhåbentlig midt på eftermiddagen - kan være hos den del af forbrugerne der ikke forsynes af det ledningsnet der er ramt af brud, og som derfor fortsat er aflukket.

mou

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt