Vand- og naturplan har glemt klimaet

Hård kritik af den store, samlede plan, som bl.a. kommunerne længe har ventet på. De skal ifølge planen bygge overløbsbassiner for 180 millioner
14. JAN 2010 6.39

Regeringen lancerer i dag den længe ventede milliardindsats for at forbedre Danmarks vandmiljø. Men man har ikke taget klimaændringernes negative påvirkning af vandløb, søer og have med i regnestykket. Det vil man først gøre fra 2016, skriver Politiken.

- Det er klart uhensigtsmæssigt. Klimaændringerne har allerede i betydelig grad påvirket vores vandmiljø. At lade, som om det ikke sker, er at stikke hovedet i busken. Man risikerer fejlinvesteringer, og at det efterfølgende bliver dyrere at rette op på situationen, siger Jørgen E. Olesen, professor i klima og jordbrug på Aarhus Universitet til avisen. Han er en af hovedforfatterne i FN's Klimapanel.

Jørgen E. Olesen frygter blandt andet, at der bliver givet miljøgodkendelser til landbrug, der så skal trækkes tilbage igen, når klimaeffekter medregnes fuldt ud fra 2016. En situation, der kan udløse erstatning.

Kommuner skal bygge bassiner for 180 millioner 
Ifølge Berlingske Tidende skal kommunerne til at etablere 1.250 bassiner, hvor kloakvandet efter heftige regnskyl kan ligge på lager, indtil der er plads til, at det kan blive renset i renseanlæggene. Initiativet skal sikre, at spildevand ikke løber urenset ud i vandmiljøet, hvor det kan ødelægge vandløb og badevand.

Gevinsten bliver renere vandmiljø, mindre iltsvind og en badevandskvalitet, der betyder, at ikke mindst de mange nordsjællandske strande igen kan skilte med blå flag som tegn på, at badevandet er i orden. Prisen på 180 millioner kroner skal danskerne betale over spildevandsbidraget.

mou

 

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt