KL og 13 skoler i fælles projekt: Målet er glade elever

'I folkeskolen lykkes alle børn' er et samarbejde hvor KL har inviteret 13 skoler i 8 kommuner til at sætte fokus på elever, der ikke får et tilstrækkeligt udbytte af folkeskolen

KL's rolle består i at sætte de udfordringer, skolerne oplever, i spil på tværs af de deltagende kommuner og gennem inddragelse af ny viden fra forskning. Skolerne forpligter sig til at tage initiativ til ny praksis på baggrund af den viden og sparring, de får i projektet.

Den fælles uudgangspunkt er, at det, vi gør, ikke virker godt nok. For mange elever får simpelthen ikke nok ud af at gå i skole.

Projektet har nu kørt i godt 3 måneder og KL har interviewet lærere, skoleledelser og medarbejdere fra de deltagende kommuners forvaltninger.

Urolige elever, der kæmper om at ligge i toppen af klassehierarkiet. Lærere, der oplever, at alt andet end klasseundervisning med stærk styring er umuligt at gennemføre. Elever, der ikke kommer i skole. Forældre, der ikke møder op til forældremøderne. Elever og forældre, der ikke kan se pointen med undervisningen. Det var bare nogle af de udfordringer, der kom frem i de mange interviews.

I foråret 2010 skal de 13 skoler i projektet i gang med konkrete indsatser for, at flere børn lykkes i folkeskolen. Dialogen mellem lærere og ledere på tværs af skoler viser, at vilkårene er forskellige rundt om i landet.

Det har f.eks stor betydning, om der er 12 eller 70 elever på en årgang. Eller om der er 1 eller 25 km til den nærmeste erhvervsskole. Men de indre barrierer hos forældre og lærere for at gøre noget andet, end man plejer, ligner hinanden meget på tværs af kommunegrænser.

Vanetænkning og indre barrierer for forandring af undervisningen og forældresamarbejdet står for skud i de 13 skoler og 8 kommuner. De første resultater ventes allerede til sommer.

Målet er glade elever, der hver dag får mere ud af at deltage i det faglige og sociale fællesskab, end af at blive derhjemme. 

mou 

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt