dkhavenergi
dkvindkraft
dknyt
dksocial
dksundhed
dkindkob
DK Debat
DK Stillinger
Energistyrelsen undersøger ny placering til Hesselø
Energistyrelsen har sat gang i undersøgelser af alternative placeringer af vindmølleparken, der i Energiaftalen fra 2018 går under navnet "park 2", parken der i øjeblikket går under navnet Hesselø Vindmøllepark.
Foto: Energistyrelsen

Energistyrelsen undersøger ny placering til Hesselø

Havbundsforholdene er en udfordring for Hesselø Havvindmøllepark. Derfor har Energistyrelsen og Energinet inviteret potentielle bydere til markedsdialog for projektet. Samtidig sætter man gang i undersøgelser af alternative placeringer.
8. OKT 2021 13.03

Udbuddet af Hesselø Havvindmøllepark blev i sommer sat på pause, da Energinets foreløbige resultater af forundersøgelser viste besværlige jordbundsforhold i form af blød lerbund i de øverste meter af havbunden på sitet for Hesselø Havvindmøllepark, der skal ligge 30 km. nord for Sjælland i Kattegat.

Energinets behandling af forundersøgelsernes data er nu så langt, at Energistyrelsen og Energinet inviterer de potentielle bydere til en teknisk dialog løbende fra ultimo oktober til ultimo november om, hvorvidt havbundsforholdene udfordrer realiseringen af Hesselø Havvindmøllepark inden for de nuværende politiske rammer, hvilket blandt andet omhandler støttemodellen, en kapacitet på 800-1.200 MW og tidshorisonten.

På baggrund af markedets input og egne analyser vil Energistyrelsen vurdere, om Hesselø Havvindmøllepark kan udbydes med de nuværende besluttede rammer.

Undersøger ny placering

Samtidig med indkaldelsen til markedsdialogen har Energistyrelsen også sat gang i en nødløsning. Styrelsen har således igangsat en såkaldt finscreening for at se på mulige alternative placeringer af Hesselø Vindmøllepark, der i Energiaftalen fra 2018 går under navnet "park 2". Områderne kan bringes i spil, hvis de videre analysere viser, at placeringen ved Hesselø er uegnet. 

- Der er ikke langt tid til 2027, hvor parken skal stå færdig, og derfor er vi i gang med at undersøge alternative muligheder, siger Ture Falbe-Hansen, der er pressechef i Energistyrelsen.

En finscreening er en indledende vurdering af, om et område er egnet til etablering af en havvindmøllepark, herunder hvad konsekvenserne er ift. blandt andet omkostninger, netarbejde og natur-, miljø og planforhold. Finscreeningen omfatter områder indmeldt til Havplanen og omfatter både områder, som tidligere har været finscreenet og nye områder. 

De alternative placeringer til parken er:

  • Et nedskaleret Hesselø-område + området syd for det nuværende Hesselø-område
  • Et nedskaleret Hesselø-område + Kattegat 2 – et område vest for det nuværende Hesselø-område
    Kriegers Flak 2
  • Et nedskaleret Hesselø-område + Kriegers Flak 2 Nord - det nordlige af de to sites, som udgør Kriegers Flak 2
  • Nordsøen 1 - områderne syd for den planlagte Thor Havvindmøllepark.

De foreslåede placeringer kan ses i kortet i toppen af artiklen.