dkhavenergi
dkvindkraft
dknyt
dksocial
dksundhed
dkindkob
DK Debat
DK Stillinger

Stor donation:
Nyt forskningscenter skal fjerne CO2 fra atmosfæren

Med en bevilling på 630 mio. kr. støtter Novo Nordisk Fonden etableringen af verdens første tværfaglige forskningscenter, der skal udvikle viden og teknologi, som kan bruges til at indfange og genanvende CO2.

Novo Nordisk Fonden har haft den store pengepung fremme og har således valgt at donere 630 mio. kr. til oprettelsen af The Novo Nordisk Foundation CO2 Research Center. Centret skal forankres ved Aarhus Universitet.

The Novo Nordisk Foundation CO2 Research Center bliver det første forskningscenter i verden, der er dedikeret til at arbejde tværfagligt ud fra en mission om at afbøde klimaforandringer ved at udforske og udvikle innovative teknologier, der kan bruges til fangst, lagring og genanvendelse af CO2. Centret skal samarbejde med industrien og relevante beslutningstagere for at sikre, at de løsninger, der bliver udviklet, er skalerbare og mulige at implementere, også i en dansk kontekst, oplyser Novo Nordisk Fonden i en pressemeddelelse.

- Det nye center samler ledende forskere, der på tværs af faglighed skal arbejde dedikeret henimod et fælles mål om at finde metoder, der kan reducere CO2 i vores atmosfære. Centrets forskning vil i høj grad være inspireret af samspil med relevante industripartnere. Dette samspil vil give os mulighed for hurtigst muligt at implementere nye teknologier i praksis, så de kan komme samfundet til gavn, siger den kommende leder af centret, professor Alfred M. Spormann, der på nuværende tidspunkt er professor ved Stanford University, USA.

CO2 skal erstatte råolie, gas og kul

Centret skal skabe en interdisciplinær platform, der kombinerer forskellige fagområder som kemi, biovidenskab og systemanalyse. Denne forskning skal bane vej for skalérbare teknologier, som effektivt kan indfange og genbruge CO2.

Forskningen i centret vil blive bundet op på fire temaer: fangst af CO2, kemisk bearbejdelse af CO2 til genanvendelse, biologisk bearbejdelse af CO2 til genanvendelse og systemanalyse. 

Et eksempel på en teknologi, som centret vil undersøge, er udviklingen af et produktionsanlæg, der bruger mikroorganismer til at omdanne CO2 til brændstof. Hvis det lykkes vil CO2 kunne erstatte brugen af fossile brændsler som kul, olie og naturgas.

Målet med etableringen af centret er at accelerere udviklingen, så teknologiske løsninger, der lige nu ligner fjerne fremtidsscenarier, kan blive en realitet inden for få år.

- The Novo Nordisk Foundation CO2 Research Center vil blive en drivkraft i kampen mod den globale klimakrise. Vi er nødt til at handle hurtigt og udvikle løsninger, som kan hjælpe med ikke blot at nedbringe mængden af drivhusgasser i atmosfæren, men også omdanne den skadelige CO2 til værdifulde råmaterialer, der kan erstatte fossile brændstoffer og give os mulighed for at få negative CO2-udledninger, siger Mads Krogsgaard Thomsen, administrerende direktør i Novo Nordisk Fonden.

Novo Nordisk Fonden støtte til centret er givet i form af en syvårig bevilling på i alt 630 mio. kr. Arbejdet på centret begynder i efteråret 2021 og forventes at være operationelt i Aarhus fra januar 2022.

amp