dkhavenergi
dkvindkraft
dknyt
dksocial
dksundhed
dkindkob
DK Debat
DK Stillinger

Nyt studie:
De fleste fossile brændsler bør ikke bruges, hvis vi skal nå klimamålene

Mindst 60 pct. af al olie og naturgas samt 90 pct. af kulreserven skal holdes i jorden, viser nyt studie.
9. SEP 2021 11.05

Hvor meget eller hvor lidt olie, naturgas og kul kan verdens lande endnu bruge, hvis målet om at begrænse den globale opvarmning skal nås indenfor de næste årtier? Og hvor hurtigt skal udfasningen gå?

Det sætter forskere nu tal på i et studie, der netop er publiceret i det videnskabelige tidsskrift Nature, skriver Videnskab.dk.

Forskerne har lavet modelberegninger, der viser, hvis vi vil have bare 50 pct. sandsynlighed for at holde den globale opvarmning nede på 1,5 grader mod 2050, så skal knap 60 pct. af al olie og naturgas holdes i jorden, og 90 pct. af kulreserven forblive ubrugt.

Tallene overrasker ikke Brian Vad Mathiesen, der er professor i energiplanlægning. Han tror godt, det kan lade sig gøre at nå i mål.

- I lyset af hvor langt vi er med den grønne omstilling og i lyset af FN’s klimaaftale (Paris-aftalen, red.), tror jeg på, at vi kan holde det indenfor det niveau, siger Brian Vad Mathiesen, der forsker ved Institut for Planlægning på Aalborg Universitet, til Videnskab.dk.

- Samtidig vil mange af reserverne, som de regner på, simpelthen ikke være økonomisk gunstige at udvinde i fremtiden, fordi den vedvarende energi er blevet konkurrencedygtig, tilføjer professoren.

Brian Vad Mathiesen tror især på, at det kan lade sig gøre at undvære kullet.

Den globale kulproduktion toppede i 2013, og de seneste to år har verden produceret mere elektricitet med grøn energi end kul.

- Den største udfordring med hensyn til kul er Asien og kulforbruget i især Kina, lyder det fra Brian Vad Mathiesen til Videnskab.dk.

I august i år kom det frem, at Kina har planlagt at anlægge 43 nye kulkraftværker. Og sammen med andre asiatiske lande som Indien, Indonesien, Japan og Vietnam vil Kina anlægge op mod 600 nye kulkraftværker i de kommende årtier.

Fossile brændstoffer fylder stadig

Mens det ser lyst ud på kulfronten, bliver billedet mere mudret, når man bevæger sig over i olien, vurderer Brian Vad Mathiesen.

- Olieforbruget er særlig markant i transportsektoren og i produktionen af plastik, forklarer Brian Vad Mathiesen.

- På de to punkter mangler vi stadig nogle teknologiske løsninger, der er så gode og udbredte, at vi kan få prisen ned på de alternativer til olie, der er udviklet, siger han.

Selvom elbiler bliver mere og mere populære, er el-dreven transport meget langt fra at kunne udkonkurrere alle de biler, transportskibe og fly, der brænder olie af.

Når det kommer til at holde naturgasforbruget nede på et minimum, er udfordringen, at industrien ikke kan se fidusen i at droppe gassen.

Naturgas bruges især som brændstof i industrien og opvarmningen af private hjem. Og faktisk er teknologierne til stede til, at vi kan udfase naturgas langt hurtigere, end vi gør i dag, fortæller Brian Vad Mathiesen til Videnskab.dk:

- I Europa produceres der nok vedvarende energi til at opretholde varmesektoren. Vi har faktisk nok vedvarende energi gennem eksempelvis koncentreret solkraft til, at vi har overskudsvarme i Europa, forklarer han.

Men i industrien vil mange aktører ikke skifte naturgas ud med vedvarende energi, fordi de ser på, hvad der giver økonomisk overskud de næste 5 år, vurderer Brian Vad Mathiesen.

Fossile brændstoffer står fortsat for hele 81 pct. af det globale energisystem. Hvorvidt verden er parat til at lade nok olie, naturgas og kul blive i jorden til, at 1,5 graders målet kan nås, kan man endnu kun spå om.

Forskerne bag studiet understreger, at det under alle omstændigheder vil være bedst at holde brugen af fossile brændstoffer så langt nede som overhovedet muligt.

esl