dkhavenergi
dkvindkraft
dknyt
dksocial
dksundhed
dkindkob
DK Debat
DK Stillinger

Minister udlukker ikke fiskeres forslag til placering af Hesselø Havvindmøllepark

KORT NYT29. JUL 2021 10.40

Der er stadig håb på for de fiskere, der frygter for deres levebrød, hvis Hesselø Havvindmøllepark bliver på den øjeblikkelige foreslåede placering. Ifølge fiskerne vil den nuværende placering af vindmølleparken fjerne en af de sidste gode fangstpladser til jomfruhummerfiskeri. Derfor har fiskerne blandt andet i et borgerforslag foreslået en ny placering sydøst for Hesselø og tættere på land end den nuværende. Og det forslag bliver ikke bare fejet af bordet af den ansvarlige minister, skriver SN.dk.

"Den sydlige del af området indgår i en igangværende analyse af mulige alternative placeringer af havvindmølleparken, der kan bringes i anvendelse, hvis dette måtte vise sig nødvendigt," lyder det i et svar fra klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen (S) på en forespørgsel fra DF's energiordfører Morten Messerschmidt om ministerens holdning til fiskernes forslag til placering.

Udbuddet for havvindmølleparken er i øjeblikket sat på pause af Energistyrelsen, da havbundsundersøgelser har vist, at bunden er mindre egnet til at opføre en havvindmøllepark, end med havde regnet med. Havbundsforholdene kan føre til udfordringer i etableringen, og derfor afsøges der nu alternative placeringer.

amp