DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Stillinger

Klimaminister ser nye danske arbejdspladser i EU-klimaudspil

EU vil forsøge at begrænse udledningen af CO2 med 55 pct. inden 2030. Nu har EU fremsat sit plan for at nå dertil, og strategien kan komme Danmark til gode.
14. JUL 2021 16.47

EU har onsdag fremsat et klimaudspil, der skal hjælpe medlemslandene med at nå i mål med målsætningen om at begrænse udledningen af CO2 med 55 pct. inden 2030.

I Danmark noterer man sig blandt andet, at EU vil øge målet for brugen af vedvarende energi fra vind- og solenergi, fortæller klimaminister Dan Jørgensen (S).

- Det kommer vi til at presse på for, fordi det er nødvendigt, hvis vi skal bekæmpe klimaforandringerne, men også fordi der er danske arbejdspladser og eksportkroner i det her for danske virksomheder, siger han.

I udspillet er der blevet fremsat en målsætning om, at 38-40 pct. af energiproduktionen i EU skal være fra vedvarende energi i 2030. Det nuværende mål er 32 pct.

Dan Jørgensen fremhæver desuden, at udspillet foreslår, at man efter 2035 ikke længere skal kunne købe biler, der udleder drivhusgasser.

- Vi havde gerne set, at datoen var 2030, men at der er lagt op til 2035, er et stort skridt i den rigtige retning, siger han.

Hovedtrækkene i udspillet skal nu forhandles færdig af medlemstaterne, men når det kommer til målet om at udfase salget af biler, der udleder drivhusgasser, vil regeringen presse på.

- Det er helt nødvendigt, hvis vi skal sikre, at vi får udskiftet vores bilflåde væk fra fossile brændsler og over til el eller biobrændsel, lyder det.

Klimaministeren ser det først og fremmest som en ambitiøs målsætning, men han mener også, at det er realistisk at udfase salget af disse biler inden 2035.

- Vi ser allerede flere store bilproducenter i EU, som frivilligt vil stoppe med at producere disse biler inden 2030, så derfor mener jeg, at målet er indenfor rækkevidde, siger han.

Kvotesystemet, som er omdrejningspunktet i det nye udspil, vil også gælde transport- og boligsektoren. Det kan komme til at gøre det dyrere for boligejere at holde boligen varm i fremtiden.

Men Dan Jørgensen mener ikke, at det kommer til at få den store betydning for danskere.

- Størstedelen af danske boliger opvarmes allerede af vedvarende energi, så på den måde får den del ikke den store betydning for danskerne.

Ritzau