DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Job
Kommuneaftale rummer muligheder men det blev ikke en fest for de private leverandører
Per Ørum er tidligere folketingsmedlem og rådgiver i dag virksomheder i B2G.
Foto: Ørum Advice

Kommentar:
Kommuneaftale rummer muligheder men det blev ikke en fest for de private leverandører

Kommuneaftalen sætter fokus på covid-19, velfærd, bæredygtighed, byggeri og digitalisering. Aftalen blev ikke en fest for private leverandører, som vil mærke regeringens krav til grønne indkøb i det offentlige, uden at indkøberne bliver opkvalificeret.
9. JUN 2021 14.43

Per Ørum

Finansminister Wammen vandt armlægningen med kommunerne, der havde stillet store krav om flere midler til det specialiserede socialområde, som pga. den demografiske udvikling kræver flere og flere ressourcer i disse år.

De midler, der er afsat i denne aftale, kan rundt regnet dække følgerne af den demografiske udvikling i form af flere ældre og flere børn, men der bliver ikke plads til det velfærdsløft, som KL havde sat næsen op efter. 

Dette har medført store protester særligt fra handicap-organisationerne, og det får ikke nogen let gang på jorden, hvis man som kommunalpolitiker går til valg med store velfærdsløfter i forbindelse med kommunalvalget til november.

Muligheder for private ift byggeriet, bæredygtighed, digitalisering samt Covid-19

For private virksomheder, der handler med det offentlige, er der med aftalen særligt muligheder i forhold til byggeriet, bæredygtighed og digitalisering, ligesom der formentlig fortsat vil være potentiale for produkter og services, der kan afhjælpe konsekvenserne af Covid-19. I den forbindelse er det værd at notere, at private og selvejende aktører stilles lige med offentlige aktører og vil få den kompensation, de er berettiget til.

På anlægsområdet var aftalen en tilbagevenden til ”normale” tilstande, efter at der blev givet plads i 2021 til at øge anlægsbudgettet. Der er afsat en milliard kroner til grønne investeringer. Rammen for kommunernes investeringer i 2022 udgør 19,9 mia. kr., som skal prioriteres grøn omstilling og velfærd. Der er meget fokus på at skabe rum for energirenoveringer i bygningerne med henblik på at skabe energieffektiviseringer i den kommunale bygningsmasse.

Regeringen lancerede i efteråret en plan for grønne offentlige investeringer, og denne plan bliver også tydelig i den netop indgåede aftale. Det har høj prioritet for regeringen, at kunne sætte tal på hvor stort et CO2-aftryk det offentlige indkøb udgør. Dette bidrag skal bringes ned, og indregnes i statens samlede målsætning om en 70 pct. reduktion inden 2030. 

Skal kunne dokumentere klimaaftryk

For virksomhederne vil det få den konsekvens, at man i højere grad skal kunne dokumentere klimaaftryk på produkter og services. I aftalen fremgår det, at Staten og kommunerne i samarbejde vil arbejde på at udvikle en beregningsmodel for klimaaftrykket af det offentlige indkøb. 

Det er positivt, at man i aftalen lægger op til at iværksætte en vejledningsindsats over for små- og mellemstore virksomheder, der ønsker at reducere og dokumentere klimapåvirkning med miljømærker og grønne standarder.  Det er dog skuffende, at man ikke har prioriteret at opkvalificere de offentlige indkøbere, som ifølge flere undersøgelser mangler kvalifikationer til at købe bæredygtigt ind.

Parterne skal have ros for at prioritere Offentlig-Privat-samarbejde ved at etablere en enhed med fokus på indkøb og udvikling af innovative løsninger til den offentlige sektor, der kan understøtte velfærd og grøn omstilling. 

Besparelser vil ramme innovation

Det er også værd at bemærke, at der er kommet mere fokus på digitalisering i kølvandet af Covid-19-krisen. I aftalen er der bl.a. lagt op til en videreudvikling af Sundhed.dk, og så har man valgt at høste nogle af de gode erfaringer, man har hentet på beskæftigelsesområdet under Covid-19 krisen, så man i fremtiden vil se yderligere digitalisering af beskæftigelsesindsatsen.

Skal man hælde lidt malurt i bægret, så er det de tilbagevendende besparelser på eksterne konsulenter i det offentlige. I denne aftale udgør besparelserne 600 mio. kr., og prioriteringen vil ramme innovationen, og de gode intentioner i forhold til at styrke digitaliseringen vil blive svære at gennemføre, da besparelserne først og fremmest vil ramme eksterne it-konsulenter, der i høj grad skal være med til at skabe udvikling.

Afslutningsvis så må man konkludere, at det ikke bliver med denne aftale i hånden, at landets kommunalpolitikere vinder det næste valg, slet ikke hvis valgtemaet bliver velfærd, men der er trods at positive elementer for de private virksomheder, der har fokus på innovation og bæredygtighed.

Kommentaren er skrevet af Per Ørum, der ejer Ørum Advice, som leverer rådgivning til B2G-virksomheder.