DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Job
Ny politisk aftale for fremtidens grønne elnet
Når reguleringen af netvirksomhederne gøres klar til den øgede elektrificering skabes endnu bedre forudsætninger for, at den grønne strøm bliver udnyttet bedst muligt, skriver aftaleparterne.
Foto: Robert Attermann, Energinet

Ny politisk aftale for fremtidens grønne elnet

Regeringen og et bredt flertal i Folketinget har indgået politisk aftale om en mere robust el-infrastruktur. Aftalen lægger fundamentet for regeringens kommende elektrificeringsstrategi.
8. JUN 2021 8.34

Regeringen og et bredt flertal i Folketinget har indgået politisk aftale for fremtidens el-infrastruktur. Aftalen lægger første grundsten til, at Danmark i fremtiden kan bruge mere grøn strøm end i dag.  

- I fremtiden skal Danmark i langt højere grad drives af grøn strøm. Med den her aftale lægger vi fundamentet til elektrificeringen af Danmark. Vi sikrer, at elnettet ikke bliver en stopklods, men derimod et solidt udgangspunkt for at understøtte den grønne omstilling. Aftalen er med til at sikre, at vi er på forkant med udviklingen samtidig med, at det ikke bliver på bekostning af forbrugernes elregning, siger klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen (S).

Aftalen leverer også på ét af benene i den kommende elektrificeringsstrategi. Når reguleringen af netvirksomhederne gøres klar til den øgede elektrificering skabes endnu bedre forudsætninger for, at den grønne strøm bliver udnyttet bedst muligt, og at aktører på tværs af sektorer får de bedste muligheder for at elektrificere.

Der sikres samtidig ordnede forhold i elsektoren, med lige konkurrenceforhold mellem netvirksomhederne, der beskytter forbrugeren mod højere elpriser, lyder det i en pressemeddelelse. 

- Elektrificeringen af samfundet sætter store og nye krav til vores el-infrastruktur. Derfor er vi i Venstre glade for, at vi med aftalen sikrer, at netselskaberne kan lave de investeringer, der er nødvendige for at håndtere fremtidens øgede elforbrug og dynamiske elproduktion, siger Carsten Kissmeyer (V). 

Nye vurderinger af EWII peger på, at elektrificeringen af Danmark vil blive dyrere end hidtil forventet. EWIIs vurdering er således, at elnettet kræver investeringer for 6,4 mia. kr. frem mod 2040 for at elnettet skal kunne håndtere den større mængde grøn el. 

Det fremgår ikke af aftaleteksten, hvor meget der skal investeres i elnettet, men at en stor del af opgaven bliver lagt over til nedvirksomhederne, som skal have de rette vilkår: 

"Reguleringen af netvirksomhederne skal være gearet til, at netvirksomhederne kan understøtte elektrificeringen ved at balancere mellem rettidige og effektive investeringer og omkostningseffektiv drift. Netvirksomhederne skal derfor have teknologineutrale rammer, så elektrificeringen kan håndteres på den mest omkostningseffektive måde, hvad enten der er tale om fleksibilitetsydelser eller netudbygning," fremgår det af blandt andet af aftaleteksten

Aftalen består af Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance og Alternativet.

esl