DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Job

Klagenævn underkender VVM for Vesterhav Syds landanlæg

KORT NYT3. JUN 2021 12.39

Miljø- og Fødevareklagenævnet har i en ny afgørelse besluttet at ophæve VVM-tilladelsen vedrørende Vesthav Syds landanlæg, som også omfatter etableringen af en ny kabelsstation ved den eksisterende Søndervig station. Det oplyser Miljø- og Fødevareklagenævnet i en pressemeddelelse.

Dermed skal Miljøstyrelsen igen igang med behandlingen af VVM-tilladelsen, hvori der skal indgå en fuld konsekvensvurdering af projektet påvirkning af et Natura 2000-område ved Skjern Å, hvor Miljøstyrelsen hidtil kun har foretaget en væsentlighedsvurdering. 

Det er Vattenfall, der skal opføre Vesthav Syd og Vesterhav Nord, mens det er Energinet, der har ansvaret for landanlægget. 

esl