DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Job

Regionale anbefalinger får ros fra DI og Danske Rederier

Syv regionale vækssteams er kommet med deres anbefalinger til regeringen for regional og bæredygtig udvikling. Initiativerne får ros fra Dansk Industri, Danske Rederier og regeringen.
2. JUN 2021 8.56

I forbindelse med Nordsø-aftalen fra sidste år lovede regeringen, at man ville nedsætte et regionalt vækstteam, der skal hjælpe blandt andet Esbjerg-området til at få en ny retning, efter regeringen har afsluttet den ottende udbudsrunde og sat et punktum for det danske olie- og gaseventyr i 2050. 

Det blev efterfølgende til syv regionale vækstteam, der hver er kommet med sin vækstplan for regionen med udgangspunkt i regionens særlige styrkeposition efter tre måneders arbejde. Anbefalingerne får ros fra flere sider.

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, der arbejder for at give danske virksomheder i hele landet de bedste udviklingsmuligheder gennem en lokalt forankret erhvervsfremmeindsats, har ansvar for den konkrete udmøntning af REACT-EU-midlerne.

- På vegne af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse ser jeg nu frem til at samarbejde med regeringen og med lokale aktører om at realisere visionerne for fyrtårnene i de kommende år, siger Jakob Riis, formand for Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.

Blå og grønne visioner

Samlet set kommer anbefalinger bredt rundt, hvor der fx i Nordjylland er fokus på fangst-, lagring- og unyttelse af CO2, i Midtjylland er der fokus på vandteknologi, Fyn skal være centrum for robotter, droner og søfart, mens Bornholm skal være et grønt fyrtårn og centrum i Østersøen. 

Det store fokus på blå og grønne løsninger glæder eksempelvis Danske Rederier: 

- Anbefalingerne fra de regionale vækstteams viser, at tiden er moden til konkrete tiltag. Det er positivt, at de syv vækstteams anbefaler at accelerere udbygningen af havvind og tage hul på de grønne visioner med test- og udviklingsprojekter af CO2-fangst og lagring, hvor transport med skib kommer til at spille en nøglerolle. Og så ligger Bornholm strategisk godt i Østersøen til på sigt at blive en slags grøn brændstofterminal for skibsfarten, siger Jacob K. Clasen, viceadm. direktør i Danske Rederier.

Anbefalinger må ikke stå alene

Ifølge DI indeholder anbefalingerne vigtige svar på, hvordan man kan styrke den regionale erhvervsudvikling, fremme den grønne omstilling og opretholde en sund balance mellem erhvervsmæssige investeringer i styrkepositioner både i og uden for de større byer i Danmark.

Det er dog vigtigt, at der bliver fulgt op på anbefalingerne med politisk handling. 

- Det er vigtigt, at vi hele tiden arbejder for at sikre stabile rammevilkår for danske virksomheder. Det gælder uafhængigt af, hvilket geografisk område, vi fokuserer på. Derfor opfordrer jeg til, at regeringen også fokuserer på, hvordan vi kan gøre det enklere og billigere at drive virksomhed i hele Danmark – og ikke mindst gennemfører de reformer, der kan sikre virksomhederne den nødvendige arbejdskraft, siger Emil Fannikke Kiær, politisk direktør hos Dansk Industri.

Regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet har afsat 500 mio. kr. under finansloven fra det såkaldte REACT-EU-program til at følge op på anbefalingerne.

esl