Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Job

VindØ-konsortiet hyrer Rambøll til rådgivning

PFA, PensionDanmark og Andel, der sammen udgør VindØ-konsortiet, har hyret Rambøll til at regne på energiøens muligheder – heriblandt PtX-anlæg, lagerløsninger og et datacenter.
29. APR 2021 15.34

20-30 Rambøll-eksperter skal i hele 2021 regne og udarbejde bæredygtige og innovative løsninger for VindØ-konsortiet, bestående af PFA, PensionDanmark og Andel. Dermed skal VindØ-konsortiet stå stærkest muligt i den kommende udbudsproces, der i 2023 bliver afgjort. 

- Dette er et historisk projekt, der vil gøre Danmark og Europa til frontløbere i forhold til produktion og lagring af grøn energi. Det vil være en kæmpegevinst for vores samfund, og vi er glade for at være en del af det og at rådgive VindØ konsortiet om det, siger direktør for forretningsudvikling i Rambøll Jesper W. Thomsen i en pressemeddelelse. 

Det er endnu uklart, hvad energiøen skal indeholde, hvilket giver frie rammer til at undersøge de mange muligheder. 

Rambøll skal blandt andet undersøge muligheden for at etablere et Power-to-X-anlæg på øen, hvor man altså kan udnytte en del af strømmen fra vindmøllerne til produktion af brint og ammoniak, der kan bruges i industrien, den tunge transport eller skibsindustrien. 

Rambøll skal også undersøge, om der kan være andre mulighder for at lagre overskydende energi på kort sigt i fx batterier eller en anden lagerløsning, hvor man kan lagre strøm over længere perioder. 

Derudover skal Rambøll også undersøge mulighederne for at etablere en datacenter på øen. Det kan nemlig være en oplagt mulighed, da der er masser af grøn strøm til rådighed, mens internationale datakabler ligger tæt ved. 

Energiøen forventes at have en levetid på over 50 år, og det er derfor vigtigt at indtænke fleksibilitet ind i designet helt fra starten. 

Det gør sig fx gældende for anvendelsen af havenen, så primært skal bruges til transport og modtagelse af byggematerialer og til afskibning af produkter produceret på øen, men altså kan bruges i en række funktioner. 

- Rambøll undersøger også andre muligheder for brug af havnen. Den skal selvfølgelig placeres godt i forhold til den daglige drift og vedligehold af havvindmøllerne, men den kan også fungere som servicehavn for andre brugere som fx fiskere, kystvagten, miljøskibe m.m., hvilket yderligere vil øge projektets bæredygtighed og forbedre driftsopgaver, som i dag håndteres på land, skriver Rambøll i en pressemeddelelse.

 esl