Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Job
Markant fald for vindmølleeksporten i 2020 – forventer vækst i 2021
Vindmølleeksporten til Tyskland og Storbritannien tog i 2020 et skarpt dyk, men det er kun naturligt med udsving fra år til år, mener Wind Denmark.
Foto: Vestas

Markant fald for vindmølleeksporten i 2020 – forventer vækst i 2021

Vindmølleeksporten til Tyskland, der i 2019 var suverænt det største marked for dansk vindenergiteknologi, faldt i 2020 med hele 70 pct. Nedgangen trak hele den danske eksport ned, men Wind Denmark forventer, at 2021 igen vil byde på vækst.
27. APR 2021 10.04

2020 var også et hårdt år for de danske virksomheder i vindmølleindustrien. Modsat mange andre virksomheder, hvor corona var skyld i nedgang, skyldes nedgang i den danske vindmølleeksport snarere et stort fald i nettilsluttet kapacitet i Tyskland og Storbritannien. 

Eksporten af vindmølleindustriens varer til Tyskland, der i 2019 var suverænt det største eksportmarked for dansk vindmølleindustrien, faldt med 70 pct. fra 12,3 mia. kr. til 3,8 mia. kr. Eksporten til Danmarks næststørste marked, Storbritannien, faldt med 66 pct. 

- Årsagen til den store tilbagegang i eksporten skal vi især findes i vores nærmarkeder, hvor udbygningen med vindenergi ikke har kunnet måle sig med 2019. Samtidig har coronanedlukningen i mange lande medført, at projekter er blevet forsinkede, siger Jan Hylleberg, administrerende direktør i Wind Demark.

Eksporten til Sverige og Norge faldt ligeledes med henholdsvis 63 pct. og 36 pct., mens eksporten til Holland omvendt steg med 111 pct. til næsten 11 mia. kr. 

Samlet set er vareeksporten fra industrien faldet med 29,3 pct. fra 54,4 mia. kr. til 38,5 mia. kr. 

Omvendt har eksporten af services steget med 10,2 pct. til 15,5 mia. kr., hvilket betyder, at den samlede eksport for vindmølleindustrien faldt med 21,1 pct. fra 2019 til 2020. 

Forventer at væksten vender tilbage

Det ellers ret markante fald i eksporten betyder dog ikke, at der er frygt for vindmølleindustriens fremtid eller for den grønne omstilling. 

- Den grønne omstilling har grundlæggende klaret sig godt gennem 2020 og produktionsapparatet i vindmølleindustrien har kørt godt alt taget i betragtning. Derfor er 2020 atypisk og vi må forvente at se en vækst i vareeksporten i 2021, siger Jan Hylleberg.

Det er kun i sagens natur, at man kan forvente at se store udsving i eksporten i en branche, der består af enorme projekter, som kan forme eksporten for et helt år. 

- Særligt havvind er stadig præget af store projekter, der er mange år undervejs, og det vil uvægerligt give udsving i eksporten fra år til år, alt efter hvilket år projekterne færdiggøres og hvornår de indgår i eksportstatistikken, siger Jan Hylleberg. 

Det kan eksempelvis ses for Holland, hvor eksporten i 2020 er steget med mere end 100 pct., hvilket kan tilskrives store havvindprojekter.

Jan Hylleberg påpeger deusuden, at den tiltagende mængde af havvindprojekter over til vil medføre en øget eksporttendens.  EU har i sit udspil for havvind planlagt at udvide EU's nuværende kapacitet på 12 GW til mindst 60 GW i 2030. 

esl