Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Job

ADHD gjaldt ikke som handicap for pædagog med højt sygefravær

Der var ikke tale om forskelsbehandling, da en pædagog med ADHD blev fyret på grund af højt sygefravær.

En pædagog med ADHD blev i 2018 afskediget på grund af sit sygefravær. Derfor indsendte han en klage til Ligebehandlingsnævnet, fordi han mente, at det var forskelsbehandling på grund af hans ADHD-diagnose, som han mente kunne betegnes som et handicap. 

Pædagogen har en sygehistorik, hvor han har været langtidssygemeldt ad to omgange. Efter første sygeperiode begyndte han på arbejde i en deltidsstilling, men måtte herefter lade sig sygemelde igen. 

Efter han meldte sig syg anden gang, modtog han et brev fra kommunen, med en påtænkt afskedigelse. Pædagogen ville prøve, om hans ADHD var af et sådan omfang, at det kunne betegnes som et handicap i forskelbehandlingslovens forstand. Hvis han fik medhold, ville afskedigelsen være uretfærdig. 

Det var der imidlertid ikke tale om. Det blev vurderet, at lidelsen ikke på tidspunktet for sygemeldingen medførte 'en begrænsning af lang varighed'. Der lå heller ikke nogen lægelige oplysninger, der beskrev hvilket omfang ADHD'en havde af betydning for ham. I en enkelt lægeattest stod der, at pædagogen efter at være begyndt på medicin kunne mærke en lille forbedring. 

Fordi det ikke kunne bevises, at pædagogens ADHD havde langvarige begrænsninger for hans evne til at arbejde, vurderede Ligebehandlingsnævnet, at det ikke var et handicap, og dermed kunne pædagogen ikke få medhold i sin klage om forskelsbehandling. 

 

Se afgørelsen.