Formandsrokade i OAO-Stat efter exit fra fagforening

KORT NYT30. JAN 2020 15.22

Statsdelen af Offentligt Ansattes Organisationer har fået ny formand i skikkelse af den hidtidige næstformand Rita Bundgaard. Hun er tillige formand for HK Stat.

Ny næstformand i OAO-Stat er forhandlingssekretær Hanne Gram fra 3F. Rokaderne træder i kraft med det samme, idet formandsposten blev efterladt ubesat, da Flemming Vinther for nylig trak sig som formand for soldaternes fagforening HKKF.

Også i de statsansattes øverste paraplyorganisation, Centralorganisationernes Fællesudvalg, har Flemming Vinthers afgang efterladt en ubesat formandspost. Her er næstformanden Anders Bondo Christensen fra Lærernes Centralorganisation fungerende formand indtil videre.

mk

 

Se flere stillinger
Nyhedsbrev