National affaldsplan skal afvente klimapartnerskab

KORT NYT30. JAN 2020 11.00

Miljøministeren fremsætter i dag et lovforslag, som giver hjemler til den nationale plan for forebyggelse af affald og den nationale plan for håndtering af affald. Forslaget skal sikre, at nye EU-krav til forebyggelse og håndtering af affald kan gennemføres i Danmark, lyder det fra Miljøstyrelsen.

Regeringen har endvidere igangsat en række klimapartnerskaber, herunder et partnerskab om affald, vand og cirkulær økonomi, som skal afrapportere sine anbefalinger til regeringen i marts. Regeringen ønsker at inddrage anbefalingerne i arbejdet med den nationale affaldsplan. Derfor vil den nye nationale affaldsplan, den reviderede affaldsbekendtgørelse samt de branchefælles standarter for indsamling og sortering af husholdningsaffald komme i høring senere på året, efter klimapartnerskaberne har præsenteret deres anbefalinger.

Som Miljøstyrelsen oplyste i januar 2019, kan kommunerne vente med at udarbejde nye lokale affaldsplaner til den nationale plan kommer i høring. Miljøstyrelsen er klar over, at en del kommuner allerede er i gang med at forberede deres næste affaldsplan, og stiller sig gerne til rådighed for dialog omkring retningen for den næste runde affaldsplaner.

ka

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt