Bornholmsk børneprojekt kickstarter med fondstilskud

Egmont Fonden går med i fireårigt udviklingsprogram, som skal rette op på Bornholms dårlige statistik for småbørns opvækstvilkår.
16. DEC 2019 9.08

BORNHOLM: På Bornholm vil kommunen gerne yde en ekstra indsats for øens mindste, og det kommer der nu økonomisk støtte til. Egmont Fonden har netop besluttet at medfinansiere en fireårig indsats til i alt 25 mio. kr., som skal skabe bedre småbørnsliv på Bornholm.

Der er tale om en videreførelse af indsatsen 'De Små Børns Bornholm', som kommunen sidste år indledte med et forprojekt. Nu opfyldes ønsket om at gøre det til en længervarende indsats, som skal give alle Bornholms små børn lige muligheder for at trives, lære og udvikle sig. Kommunen og Egmont Fonden investerer samlet 25 mio. kr. i programmet, der kan blive model for andre kommuner.

Baggrunden for at lægge indsatsen på Bornholm er, at børn på Bornholm vokser hyppigere op med en sårbar familiebaggrund sammenlignet med børn i Danmark som helhed. Bornholms børn har derfor en øget risiko for at komme dårligt fra start i livet.

Med indsatsen ønsker kommunen og Egmont Fonden at bidrage til Småbørnsløftets mål om, at de første 1.000 dage af alle børns liv er præget af tryghed og stimulering, så de lige fra fødslen trives og får alsidige muligheder for at lære og udvikle sig.

Bornholms Regionskommune er én af i alt 19 kommuner, der har tilsluttet sig Småbørnsløftet, som Egmont Fonden er medinitiativtager til.

Mærkesag for borgmesteren
For borgmester Winni Grosbøll (S) har det i flere år været en mærkesag at forbedre mulighederne for alle små børn på Bornholm. 

- De første 1.000 dage er afgørende for børns videre muligheder for at trives, lære og udvikle sig. Det langsigtede mål er, at børnene vil klare sig bedre i skolen, og i livet. Jeg er meget stolt og utrolig glad over, at programmet nu bliver en realitet, siger Winni Grosbøll.

I forprojektet har et bredt udsnit af øens småbørnsfamilier, ledere og medarbejdere på tværs af kommunale fagligheder, lærer- og pædagogstuderende og civilsamfundsaktører bidraget til udviklingen af programindsatsen.

- Det er ikke tilfældigt, at vi støtter på Bornholm. Her er der et meget stort støttebehov blandt de små børn og samtidig politisk opbakning til dette store forandringsprojekt. Hvis indsatsen virker for de bornholmske børn, er det desuden vigtigt for os, at den spredes til andre dele af landet, så den kan komme alle små børn til gavn, fortæller direktør  i Egmont Fonden Henriette Christiansen:

Opbakning fra KL
Målet er, at erfaringerne fra Bornholms Regionskommune kan spredes til andre kommuner, og KL hilser programmet velkommen, fortæller Thomas Gyldal Petersen (S), der er formand for KL's Børne- og Undervisningsudvalg:

- I vores dagtilbud har vi et særligt ansvar for, at de børn, der kommer fra en sårbar familiebaggrund, får gode muligheder for læring, trivsel og udvikling. Derfor ser vi også i KL frem til at følge projektet og erfaringerne fra Bornholm, som jeg håber kan give inspiration til andre kommuner, der står med lignende udfordringer.

MG

Fakta - 50-50 finansiering

 • Egmont Fonden bidrager med halvdelen af projektets økonomi, som i alt løber op i 25 mio. kr.
 • Bornholms Regionskommune finansierer selv den anden halvdel. 
 • De små børns Bornholm er forankret i Center for Børn og Familie i Bornholms Regionskommune og gennemføres i samarbejde med Socialt Udviklingscenter SUS. 
 • I korte træk vil projektet koncentrere sig om fire indsatsområder:
  Tidlig indsats og opsporing
  Udvikling af dagtilbudsområdet
  Kobling af almen- og myndighedsområdet
  Netværksskabelse og civilsamfund
Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
Lundgaard
Nyhedsbrev