19 kommunale vandløb mangler vedligehold

Esbjerg Kommune vil i samarbejde med en ekstern konsulent indfører stærkere procedurer for at rette op på det manglende vedligehold.

ESBJERG: En intern undersøgelse afslører, at flere vandløbsstrækninger i Esbjerg Kommune ikke er blevet vedligeholdt, som de burde. Det skriver kommunen i en pressemeddelelse.

Forskellige årsager spiller ind, men situationens overordnede alvor gør, at Esbjerg Kommune nu i samarbejde med en ekstern konsulent indfører stærkere procedurer for at varetage opgaven fremover, samtidig med at der skal rettes op på det manglende vedligehold.
 
Foranlediget af en konkret sag  omkring Alslev Å og den kritik, der fra flere sider har været fremsat om kommunens vedligeholdelse af vandløb, har direktøren for Teknik & Miljø og miljøchefen sat en undersøgelse i gang af, om der er andre vandløb, hvor kommunen af den ene eller anden grund ikke har vedligeholdt vandløbet efter planerne.

Esbjerg Kommune administrerer cirka 700 kilometer offentlige vandløb. Efter at have gennemgået en række vandløb har Esbjerg Kommune identificeret 19 steder med mangelfuldt vedligehold af vandløbet, og flere kan være på vej.

Teknik & Byggeudvalget er blevet orienteret om undersøgelsen og de kommende initiativer, som skal rette op på problemet og forebygge, at scenariet gentager sig.

- Der er forskellige årsager til, at det desværre er gået så galt flere steder. Nu tager vi sammen med en ekstern konsulent fat om hele proceduren lige fra, hvordan henvendelser om vandløb håndteres, til hvordan vi overholder de planer, som vi er forpligtiget til, siger direktør for Teknik & Miljø Erik Jespersen.

Nye procedurer
Indsatsen vil være tostrenget, når Esbjerg Kommune forsøger at rette op på manglerne på de 19 vandløbsstrækninger og sikrer, at der ikke er andre vandløb, som på samme måde kan flyve under radaren.

Første opgave bliver at klarlægge omfanget af det manglende vedligehold og eventuelle følger. En ekstern konsulent skal gennemgå kommunens vandløbsstrækninger og blandt andet se på, om prioriteringen mellem natur og afvanding har været i overensstemmelse med love, regulativer og politiske mål.

Derefter sættes der en plan i værk for at rette op på forholdene. Den eksterne konsulent skal også hjælpe med at lave nye procedurer i Esbjerg Kommune, som sikrer en tilstrækkelig sagsgang, så alle vandløb bliver vedligeholdt, samtidig med at dialogen mellem forskellige samarbejdspartnere styrkes. Der er også planer om et nyt system, hvor lodsejere kan følge med i vedligeholdet langs vandløb i forbindelse med deres ejendom.

MG

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt