Sag om erhvervsaffaldsgebyr skal prøves ved Højesteret

En sag, hvor kommunen er blevet sagsøgt af en borger, der driver en enkeltmandsvirksomhed fra sin lejlighed, skal nu afgøres ved Højesteret.
3. DEC 2019 10.58

KØBENHAVN: En sag, hvor Københavns Kommune er blevet sagsøgt af en borger, der driver en enkeltmandsvirksomhed fra sin lejlighed i København, skal nu afgøres ved Højesteret.

Det er blevet meddelt af Procesbevillingsnævnet, som afgør, om en sag kan gå videre til den højeste retsinstans. Sagen handler om kommunens erhvervsaffaldsgebyr, som opkræves hos alle erhvervsdrivende med adresse i København, men som den pågældende virksomhedsejer anser for at være en ulovlig skat.

Sagen var først i byretten, som afsagde dom til fordel for kommunen, mens landsretten efterfølgende i august i år afsagde dom om, at Københavns Kommune skal tilbagebetale affaldsgebyret til virksomheden, fordi gebyret er opkrævet uden hjemmel i loven. Nu skal sagen så for Højesteret.

- Overordnet set er vi godt tilfredse med, at sagen kan prøves ved Højesteret, så vi kan få afklaret, hvad vi anser for at være et meget principielt spørgsmål. Staten har siden 2010 forpligtet kommunerne til at opkræve erhvervsaffaldsgebyret i henhold til reglerne i den gældende bekendtgørelse fra Energistyrelsen. Hvis hjemlen til Energistyrelsens regler bliver underkendt, sådan som det skete i Landsretten, kan det få vidtrækkende økonomiske konsekvenser – både i København og i resten af landet, siger vicedirektør Hans Christian Karsten fra Teknik- og Miljøforvaltningen i København.

Fordi sagen med landsretsdommen også har fået en principiel betydning i landets øvrige kommuner, ønsker KL at gå ind i sagen som såkaldt biintervenient for Københavns Kommune.

Erhvervsaffaldsgebyret blev ophævet med virkning fra 2019, hvorfor det ikke længere bliver opkrævet. Ophævelsesloven blev vedtaget i december 2018, hvorfor den nåede at indgå i landsrettens behandling af sagen, mens den ikke var en del af byrettens behandling. Dette har været medvirkende til, at sagens substans og argumentation har skiftet karakter undervejs i forløbet.

MG

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt