Kolonihave-idyl er under pres efter flere sager
Foto: Mads Jensen, Ritzau Scanpix

Kolonihave-idyl er under pres efter flere sager

En række adskilte sager om kolonihaver er i den seneste uge kommet frem om ulovlige byggetilladelser, skærpede regler for beboelse og diskrimination.

KØBENHAVN / BALLERUP / ODENSE: Kolonihaver forbindes oftest med solskin, idyl og ro og orden, men flere kolonihaveforeninger står nu overfor en række sager om mulige lovbrud og diskrimination. 

I København er det kommet frem, at kolonihaveforeninger i lang tid har ordnet byggetilladelser og så videre med det kommunale administrationskontor Københavns Ejendomme. Men det kan være et muligt lovbrud, da det kræver en regulær byggetilladelse fra forvaltningen at opføre husene på grundene. Det skriver Politiken. 

Sammen med kommunen forsøger man nu at få ryddet op i fejltagelsen, da kommunen heller ikke har været opmærksom på, at reglerne muligvis har været brudt. 

- Vi har ikke førhen haft den opfattelse, at der skulle gives byggetilladelse i kolonihaveforeningerne, erkender centerchef Rikke Sønderriis fra Københavns Kommunes center for bygninger til Politiken. 

Men da kolonihavehusene hører ind under de almene byggeregler, hører tilladelser og tilsyn hører under teknik- og miljøforvaltningen og ikke Københavns Ejendomme, som hidtil har givet lov til at opføre nye skure eller huse i kolonihaverne. 

Sanktioner mod helårsbeboer
Man må kun bo i sin kolonihave fra 1. april til 31. oktober, mens det resten af året er tilladt at opholde sig i kolonihaven i dagtimerne samt overnatte i få weekender og i skoleferier. 

Men i Ballerup Kommune ønsker man at stramme op på reglerne, så overnatning kun må foregå i skolernes vinterferie i uge syv og otte samt i specifikke weekender i vinterhalvåret.

- Kolonihavehuse er ikke huse, der skal bruges til ophold hele året. For det første er de slet ikke bygget til det, og for det andet kan vi jo ikke pludselig varetage behovene for de 3.300 ekstra borgere, som pludselig ville bo i kommunen, siger formand for teknik- og miljøudvalget Hella Hardø Tiedemann (S) til TV2. 

Da kolonihaverne ligger på jord, der er udlejet af kommunen, er det haveforeningerne selv, der må udstede sanktioner til beboer, som skulle bryde reglerne, hvis det er. Her mener formand for Kolonihaveforbundet, Preben Jacobsen, at der er for få sanktionsmuligheder, og at man ønsker hjælp fra kommunen til at håndhæve reglerne. 

- Derfor kan det også være i kolonihaveforeningernes interesse, at reglerne bliver præciseret. Det er bedre, at vi har mere tydelige og præcise regler i forhold til, hvad man må – og hvad man ikke må. På den måde bliver det lettere for bestyrelserne og os at håndhæve reglerne på området, siger direktionskonsulent Ulla Palm Larsen i Ballerup til TV2.

Diskrimination i Odense
Det er ikke bare helårsbeboere og ulovlige byggetilladelser, som skæmmer i de hyggelige haver. I Odense viser en række mails, som TV2 Fyn har fået indsigt i, at diskrimination i haveforeningen Løkkegaards Haver var fast praksis.

Her har foreningen anmodet blandt andre kommunen om at kontrollere nye ansøgere til kolonihaveforeningen. Det gør man, da man blandt andet skal være borger i kommunen, men det er også kommet frem at bestyrelsen har som mål, at kun ti pct. må være indvandrere eller direkte efterkommere. 

Retten i Odense har tidligere idømt en bøde på 5.000 kr. til foreningen for i to tilfælde at have afvist potentielle købere, der oprindeligt kommer fra henholdsvis Syrien og Libanon. 

 

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt