Vejle indfører akuttelefon døgnet rundt til plejefamilier

Plejefamilier i Vejle kan nu få ekstra specialiseret støtte. Og tilbuddene skal videreudvikles.
24. NOV 2019 9.39

VEJLE: Plejefamilier, netværksplejefamilier og aflastningsfamilier i Vejle Kommune får nu tilbud om nye former for støtte i deres daglige arbejde med anbragte børn. En akuttelefon, kurser og specialiserede støtte- og supervisionsforløb skal hjælpe plejeforældrene til at styrke deres plejebørns trivsel og udvikling, oplyser Afdelingen for Familie & Forebyggelse i Vejle.

Det er Familieplejen i et tæt samarbejde med døgninstitutionerne i kommunen, der har udviklet de nye tilbud til plejefamilierne. Og tanken er at videreudvikle tilbud til alle typer af plejefamilier. 

Plejefamilier og netværksplejefamilier har som sædvanligt mulighed for at tilmelde sig Familieplejens kurser i løbet af året. Fagpersonalet på døgninstitutionerne vil undervise på nogle af Familieplejens kurser og være med til at klæde plejefamilierne godt på til at rumme deres plejebørns behov. 

De første fem plejefamilier begynder også om kort tid i støtte- og supervisionsforløb, som specialiserede fagpersoner på døgninstitutionerne står bag. 

Telefonlinjen til Familieplejens akuttelefon åbnede 1. november, og den er åben for plejefamilier, netværksplejefamilier og aflastningsfamilier. Til akuttelefonen kan plejefamilierne altid ringe ind og få hjælp, når de står i en akut situation. Den er bemandet af døgninstitutionernes højt kvalificerede fagpersonale uden for Familieplejens almindelige åbningstid. 

Flere børn anbringes i plejefamilier
Baggrunden for den nye indsats er et ændret anbringelsesmønster efter Barnet Reform i 2011 og et øget politisk fokus på børne- og socialområdet. Flere børn bliver anbragt i plejefamilier, og mange af disse børn har særlige behov. Det har skabt et politisk ønske om at løfte kvaliteten i plejefamilieanbringelser. 

På landsplan bliver 62 pct. af anbragte børn anbragt i en plejefamilie. Vejle Kommune ligger over dette gennemsnit. 75 pct. af anbragte børn i kommunen er i en plejefamilieanbringelse, og derfor har kommunen også et stort fokus på at opkvalificere området. 

Pengene til den nye indsats kommer fra Socialstyrelsens pulje: 'Samarbejder mellem plejefamilier og døgninstitutioner'. Vejle-projektet får 1,8 mio. kr. i perioden 2019-2021. København, Roskilde, Middelfart og Vesthimmerland - bliver også støttet af Socialstyrelsen til at køre lignende projekter i samme periode.

ka

 

 

 

 

 
 
  

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt