Minister stopper udlicitering af skovarbejdere

KORT NYT8. NOV 2019 11.03

Miljøminister Lea Wermelin (S) stopper for den tidligere regerings politiske beslutning om at udlicitere omkring 30 skovarbejdere og deres opgaver. Opgaverne omfatter eksempelvis at fælde træer, sætte hegn op eller plante nye træer. 

- Jeg har besluttet at stoppe den ideologiske udlicitering af vores skovdrift, fordi jeg ikke vil være med til at udlicitere dele af naturplejen alene af politiske grunde. Opgaven løses i dag med god kvalitet af Naturstyrelsens medarbejdere, og jeg ser ingen grund til, at vi fra politisk hold skal tvinge dem til at skifte arbejdsgiver, siger miljøministeren. 

Beslutningen om udliciteringen blev truffet i marts 2018 under den tidligere regering med afsæt i dennes regeringsgrundlag. Opgaver og tre tilhørende medarbejdere er allerede udliciteret og overdraget til private aktører. Disse opgaver flyttes ikke tilbage til Naturstyrelsen. 

esl

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt