Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Kommuner står til nedsat bloktilskud for at øge skatterne

Staten modregner for overskridelse af økonomiaftalen. Kommunerne giver uvished om udligningsreform skylden.

Kommunerne vil blive sanktioneret for at forhøje skatterne i 2020 med samlet 293 mio. kr., svarede til en stigning på 0,1 pct., oplyser Indenrigsministeriet. Skattestigningen er i strid med økonomiaftalen mellem regeringen og KL.

- Det er ærgerligt, at kommunerne ikke har kunnet blive enige med hinanden om at overholde aftalen. Bloktilskuddet bliver nedsat svarende til overskridelsen, siger Indenrigsminister Astrid Krag (S) i en skriftlig kommentar.

I alt hæver ti kommuner skatten med i alt 304 mio. kr., mens fem kommuner har sænket skatten med i alt 11 mio. kr.

- Det skal understreges, at der fortsat vil være de samme penge i kommunerne til at levere den velfærd til borgerne, som vi har aftalt. Modregningen ændrer ikke ved, at vi har givet det største løft af kommunernes økonomi i flere år, siger Astrid Krag.

KL håbede, at kommunerne var i stand til at overholde aftalen, men det har ikke været muligt.

- Der er så stor usikkerhed om kommunernes økonomi på den lidt længere bane, at utrolig få kommuner har turdet sætte skatten ned, siger KL-formand Jacob Bundsgaard (S) i en pressemeddelelse.

I økonomiaftalen for 2020 havde regeringen aftalt med KL, at kommunerne ville arbejde for, at skatten ikke skulle stige samlet.

- Vi venter stadig på en udligningsreform, og før vi kender resultatet af den, er det umådelig svært at vurdere, hvad man reelt kan regne med at have i kommunekassen, siger Jacob Bundsgaard.

En ny udligningsreform skal være på plads inden KV21, har regeringen oplyst. På grund af folketingsvalget har kommunerne i år kun haft 41 dage til at få budgetprocessen på plads.