Et godt dagtilbud kan løfte socialt udsatte børn

Et nyt studie viser, at dagtilbud med pædagogisk høj kvalitet kan løfte børn i udsatte positioner.
31. OKT 2019 7.57

Børn i socialt udsatte positioner kan med pædagogisk høj kvalitet i hverdagens dagtilbud klare sig bedre i skolen og senere i tilværelsen.

Det viser forskningsoversigten 'Pædagogisk indblik', hvor forskere fra Aarhus Universitet har undersøgt, hvilken betydning pædagogernes faglighed for børn i udsatte positioner og deres familier. 

Forsker Kirsten Elisa Petersen har blandt andet undersøgt, hvorfor og hvilken betydning det har, at et barn kommer i et dagtilbud, samt hvilke indsatser, der virker bedst for børn i 'udsatte positioner'. Hun har inddraget en lang række skandinaviske og internationale studier inden for området. Og ikke et eneste af dem konkluderer, at det er uden betydning for børn i udsatte positioner, om de kommer i dagtilbud eller ej.

- Når vi i forskningen taler om børn i udsatte positioner, er det for at tydeliggøre, at der ikke er noget galt med det enkelte barn, men at udsatheden kan være knyttet til de vilkår, barnet vokser op under. I forskningen forbindes de udsatte positioner typisk med en opvækst i fattigdom eller i udsatte boligområder med etnisk minoritetsbaggrund, siger Kirsten Elisa Petersen.

Inden for forskningsfeltet forstås 'etnisk minoritetsbaggrund' for eksempel som indvandrere fra de såkaldt tredjeverdenslande, hvor forældrene kan være i risiko for at befinde sig i udsatte positioner i forhold til mulighederne for uddannelse og tilknytning til arbejdsmarkedet. Det kan så igen virke ind på barnets muligheder i forhold til dagtilbud, skolegang og uddannelse.

Kvalitet er afgørende
- Det er i sig selv bemærkelsesværdigt, at forskningen er enig om, at det gør en forskel for disse børn at komme i dagtilbud. Men der er også enighed om, at det skal være såkaldte højkvalitetsdagtilbud for at det får en positiv betydning. Kommer børn i udsatte positioner i dagtilbud af lav kvalitet, er de tværtimod dobbelt udsatte, siger Kirsten Elisa Petersen.

Kvalitet handler på den ene side om normeringer, det pædagogiske personales uddannelse og de fysiske forhold i dagtilbuddet. Og på den anden side om kontakten og interaktionen mellem børnene og det pædagogiske personale.

ibs / MG

Fakta

  • 'Dagtilbuddets betydning for børn i udsatte positioner' af Kirsten Elisa Petersen er den anden forskningsoversigt i DPU, Aarhus Universitet og Nationalt Center for Skoleforsknings nye e-bogsserie 'Pædagogisk indblik', der er skrevet direkte til lærere, pædagoger, ledere, konsulenter, beslutningstagere, forvaltninger og alle andre, der beskæftiger sig med pædagogik eller uddannelse i praksis.
  • Forskningsoversigten giver overblik over den eksisterende skandinaviske og internationale forskning i dagtilbuddets betydning for børn i udsatte. Den inviterer - bl.a. via arbejdsspørgsmål - læserne til at diskutere og tage stilling til de spørgsmål og svar, forskningen peger på, og giver samtidig et indblik i de forudsætninger, den bygger på.
  • 'Pædagogisk indblik' udgives i samarbejde med Aarhus Universitetsforlag.
Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt