Nye metoder henter energi ud af drikkevand og spildevand

Vand- og spildevandsselskaber udnytter energi fra drikkevand og spildevand på nye måder. Se eksempler fra Morsø, Kalundborg og Kolding.
28. OKT 2019 12.36

Vand- og spildevandsselskaber udnytter nu i mere og mere vandet som vandkraftværker til at generere CO2-neutral energi, lyder det fra Danva, interesseorganisationen for drikkevands- og spildevandsselskaber. 

Det viser vandsektorens nøgletal, der er samlet i 'Vand i tal 2019'.

Kalundborg Forsynings varmepumper henter varme ud af spildevandet, der giver en nettoenergigevinst på knap 8 kWh per m³ vand, der bliver solgt ved forbrugerne.

Faktisk kan energien fra spildevandet hele tre gange, kunne vi i august 2017 citere bladet Fjernvarmen for. Første gang hos Novozymes, som trækker det organiske stof i spildevandet ud til biogasproduktion. Dernæst udnytter renseanlægget det 20-35 grader varme vand til at få de biologiske processer til at løbe hurtigere, inden energien i det varme vand endelig udnyttes i varmepumperne, som producerer fjernvarme.

Morsø Forsyning har installeret en varmepumpe på et vandtårn, der producerer varme til fjernvarmenettet samtidigt med, at drikkevandet bliver kølet tre-fire grader, inden det leveres til forbrugerne.

Forbrugerne i Nykøbing får nu glæde af projektet med koldere vand i hanerne i sommerhalvåret og en besparelse på varmeprisen.

Nævnes her skal også, hvordan brugt brugsvand fra Kolding skal levere strøm til 150 husstande. Fra byens centralrenseanlæg løber der nemlig årligt 11 milliarder liter renset spildevand ned ad en skrænt og ud i Lillebælt, og her er der etableret en turbine, der udnytter et højdefald på 35 meter.

- Der er et stort potentiale i de danske vandselskabers metoder, som kan være med til ikke alene at understøtte opfyldelsen af Danmarks ambitiøse mål om nedbringelse af drivhusgasser med 70 pct. i 2030, men som også er et markedsledende aktiv på eksportmarkedet, siger direktør i Danva,  Carl-Emil Larsen.

 

 

 

 

Se flere stillinger
Nyhedsbrev