Flere blomster ved motorvejskryds ved Ballerup

Vejdirektoratet forsøg sig med blomstrende vejkanter til bier og andre insekter.
9. OKT 2019 14.17

Der er blevet færre områder med planter og vilde blomster, som bierne og de øvrige insekter kan trives i. Og det truer på sigt økosystemet, ikke mindst i forhold til bierne.  

Derfor iværksætter Vejdirektoratet nu et forsøg med øget biodiversitet med flere blomster langs vejrabatterne.  

Vejdirektoratet sår blomsterfrø - bl.a. farvestrålende kornblomster, valmuer og trævlekroner, men også spinkle blåklokker og tjærenelliker - på et jordstykke på 3000 kvadratmeter midt i et tilslutningsanlæg på den københavnske vestegn.  

- Vi arbejder på tværs af ministerierne med at løse de store miljø- og klimaudfordringer, vi står over for nu og i fremtiden. Det gælder også på transportområdet. Derfor ser jeg meget positivt på Vejdirektoratets forsøg med at skabe en bedre biodiversitet i vejrabatterne, som kommer ikke alene bier og insekter til gavn, men som også er et lille og forhåbentlig effektivt skridt i den rigtige retning mod en grønnere verden, fortæller transportminister Benny Engelbrecht (S).  

Rammerne for forsøget bliver et jordstykke inde midt i motorvejskrydset mellem Motorring 4 og Frederikssundmotorvejen syd for Ballerup.  

- Det er vores forhåbning, at vi til foråret vil møde et blomsterbed, der myldrer af liv. Erfaringer fra et tidligere forsøg på Københavns Universitet viser i hvert fald, at en øget diversitet i floraen meget hurtigt medfører en større artsdiversitet hos insekter i lokalområdet. Og vi håber naturligvis at se samme effekt her, siger biolog Christina Steenbeck fra Vejdirektoratet.

I de kommende måneder vil Vejdirektoratet derudover foretage en nærmere analyse af det overordnede vejnet for at finde andre græsrabatter, hvor vi kan så vilde blomster og dermed skabe flere blomstrende vejkanter herhjemme til gavn for naturens liv og det samlede økosystem.

ka

        

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt