Kommuner må ikke forsinke udbetaling af sygedagpenge

En kommune skal som udgangspunkt påbegynde udbetalingen af sygedagpenge med det samme, den modtager ansøgningen - medmindre der er væsentlig tvivl om uarbejdsdygtigheden. Det har Ankestyrelsen afgjort med både omgørelse og hjemvisning i to sager.
4. OKT 2019 11.50

Kommuner skal påbegynde udbetaling af sygedagpenge, så snart ansøgningen er modtaget, og betingelserne opfyldt - i hvert fald som udgangspunkt. Det fastslår Ankestyrelsen. Dog er der i en anden sag i samme afgørelse sket hjemvisning, da der også kan være så væsentlig tvivl om borgerens uarbejdsdygtighed, at kommunen gerne må afvente lægelig vurdering.

Her omgør styrelsen i en af sagerne kommunens beslutning om ikke at begynde udbetalingen af sygedagpenge, før der var indhentet lægeoplysninger. Den beslutning var forkert, og kommunen skulle være begyndt allerede på baggrund af borgernes ansøgning.

Ifølge Ankestyrelsen var der nemlig ikke tvivl om borgerens uarbejdsdygtighed i ansøgningen. Der var heller ikke information om tidligere sygdomsforløb, der kunne have påvirket arbejdsdygtigheden.

Ikke tilstrækkelig information om forværring
Tidligere sygdomsforløb er nemlig årsag til, at kommunen kan vente med at påbegynde udbetalingen, indtil der ligger en lægefaglig vurdering. Det afgør styrelsen, da et tidligere - og måske lignende - sygdomsforløb kan bringe 'væsentlig tvivl' om borgerens uarbejdsdygtighed.

Det fremgår af den anden sag i samme afgørelse. Derfor hjemviser styrelsen sagen, og kommunen må se på den igen. Borgeren havde ikke i tilstrækkelig grad oplyst, hvorfor hans tilstand var forværret siden raskmelding til den nye sygemelding.

Kommuner må desuden gerne ophøre med udbetaling, hvis der fremkommer oplysninger om, at borgeren ikke var uarbejdesdygtig alligevel. 

Læs hele Ankestyrelsens afgørelse her

Se flere stillinger
Nyhedsbrev