Testcenter på Lindø klar til at teste vindenergi i den helt store skala

Verdens største testcenter for fremtidens vindmøller etableres på Lindø.
28. AUG 2019 14.10

Med etableringen af et testcenter bliver det muligt at udføre test af fremtidens naceller, som er vindmøllens 'maskinhus', på havvindmøller med en effekt på op til 20 MW. Det er den dobbelte effekt i forhold til, hvad de største havvindmøller er ved at nå op på i dag, oplyser Danmarks Grønne Investeringsfond.

Det er den erhvervsdrivende fond Lindø Offshore Renewables Center (LORC), som skal drive det nye testcenter. Etableringen er mulig på grund af et finansieringssamarbejde mellem Danmarks Grønne Investeringsfond, Vækstfonden, EKFDanmarks Eksportkredit og Nordea samt med støtte fra såvel Finansministeriet som Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

LORC's nye testfacilitet overgår i teknisk kapabilitet alt andet tilgængeligt. Målt på næsten alle parametre bliver LORC’s nye testfacilitet mere end dobbelt så kraftig som LORC’s eksisterende testfaciliteter og dermed langt kraftigere end andre lignende testfaciliteter i USA, Tyskland og England.

LORC råder i forvejen over to testfaciliteter, og med dette nye anlæg placerer LORC sig således som verdensledende inden for nacelle-testfaciliteter og forventer at tiltrække de førende offshore vindmølleproducenter fra såvel Europa som USA og Asien.

Den nye testfacilitet får kapacitet til at teste vindmølle-naceller med turbinekraft helt op til 16-22 MW. Pt. er 10 MW de største vindmøller i markedet, og den første 12 MW vindmølle ventes at ramme markedet i 2021. Således rækker den nye testfacilitet ud til segmentet for de allerstørste offshore vindmøller, der ventes introduceret til markedet i et 2022-2028 perspektiv.

Afgørende for projektet har været, at den store dansk-baserede offshore vindmølleproducent MHI Vestas Offshore Wind har valgt, at væsentlige dele af deres fremtidige test- og valideringsaktiviteter placeres på den nye testfacilitet hos LORC på Lindø.

Stigende behov
Behovet for stadigt større havvindmøller stiger, og dermed stiger også behovet for endnu kraftigere testfaciliteter til at teste og validere vindmølle-nacellernes elektriske systemer, præstationer, net-tilslutning, mekaniske robusthed og levetid.

Hen over sommeren er der blevet piloteret og støbt underlag til det 6 meter tykke og 6.900 tons tunge fundament, der skal bære testudstyret. Fundamentet ventes færdigt i februar 2020, hvorefter der rundt om opføres en 2.250 m2 stor forsøgshal med mere end 22 meter til loftet. I efteråret 2021 påbegyndes indkøringen af de tekniske installationer, og testfaciliteten ventes klar til kommerciel drift i januar 2021.

LORC er en erhvervsdrivende fond stiftet af nogle af de største aktører inden for vedvarende energi. LORC har hjemme i industriparken 'Lindø Port of Odense' ved Munkebo og beskæftiger i dag 12 medarbejdere, men ventes at vokse til 20 medarbejdere inden for det kommende 1½ år.

ka

 

 

 

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt