Sverige advarer mod danske kystnære havvindmøller

To planlagte kystnære havvindmølleparker i Storebælt vil true fuglelivet, mener de svenske myndigheder.

Danske planer om mere grøn energi møder modstand hos naboerne i Sverige. Ganske opsigtsvækkende advarede de svenske myndigheder for godt to år siden mod to planlagte vindmølleparker i Storebælt: nemlig en kystnær havvindmøllepark i Jammerland Bugt syd for Kalundborg og en kystnær havvindmøllepark ved Omø, skriver Jyllands-Posten.

De to parker vil kunne skade flere fuglearter – herunder edderfuglene og fløjlsænderne, som er i så kraftig tilbagegang, at de er sat på rødlisten over truede arter.

'Derfor fraråder vi at etablere de aktuelle vindmølleparker på de angivne placeringer', skrev de svenske myndigheder i marts 2017.

Siden har de danske myndigheder tilrettet det samlede projekt af hensyn til den potentielle påvirkning af fugle og dermed også – med egne ord – forsøgt at imødekomme indsigelserne fra Sverige. Men det har ikke fået den svenske kritik til at forstumme, viser akter i sagen.

Forventet fugledød
'Naturvårdsverket (den svenske forvaltningsmyndighed for miljøområdet, red.) mener IKKE, at påvirkningerne nu er acceptable,' skrev de svenske myndigheder i et brev til Miljøministeriet dateret den 8. marts i år.

Og svenskerne har en pointe, lyder det fra biolog Hans Skotte Møller, der repræsenterer Dansk Ornitologisk Forening i Slagelse Kommune og sidder i bestyrelsen for Agersø Naturcenter.

Vindmøllerne vil komme til at stå midt i fuglenes trækrute, og 'tusindvis vil blive ramt af møllevingerne og dø', siger han til Jyllands-Posten.

Energistyrelsen slår fast, at 'påvirkningen af fugle er grundigt undersøgt og beskrevet i VVM-redegørelserne for projektet'. En endelig vurdering af projektets påvirkning af miljøet – herunder fugle – foreligger, når der træffes afgørelse om etableringstilladelse for projektet, skriver Energistyrelsen i et svar til Jyllands-Posten.

ka

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt