Netto-afslag lander hos Planklagenævnet

KORT NYT5. JUL 2019 11.55

VESTHIMMERLAND: For 14 dage siden besluttede et flertal i byrådet i Vesthimmerland at nedlægge såkaldt paragraf 14 forbud mod etablering af en ny dagligvarebutik på Holmevej i Farsø. Lovligheden af det forbud kommer Planklagenævnet nu til at tage stilling til, skriver Nordjyske.

Der er således en klage på vej til Planklagenævnet fra ægteparret, der ejer den matrikel på Holmevej, hvor Netto gerne vil opføre en 1.200 kvadratmeter ny butik. Med Vesthimmerlands Kommunes beslutning om at nedlægge forbud mod en dagligvarebutik på stedet er Nettos planer kuldsejlet - og tilbage står ægteparret til at mistet muligheden for at sælge matriklen til kæden og dermed et stort økonomisk tab.

Parret sender derfor sammen med advokatfirmaet Horstmann i Viborg i denne uge klagen over kommunens forbud afsted til Klagenævnet. Samtidig har parret på forhånd afgjort, at de vil anlægge retssag mod kommunen, hvis ikke Klagenævnet giver dem ret i, at kommunens paragraf 14-forbud skal annulleres, så Netto alligevel kan etablere sig på matriklen nord i Farsø.

MG

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt