Juletræsplantage skal genetableres som overdrev

Staten køber unikt naturområde i Nordjylland for at genskabe en af de mest truede naturtyper i Danmark.
2. MAJ 2019 13.49

Med købet af et stort naturområde ved Lindenborg Ådal får Nordjylland nu et større sammenhængende naturområde med urørt skov og store lysåbne overdrev. Der er afsat 21 mio. kroner til projektet som del af de naturindsatser, regeringen og Dansk Folkeparti lancerede før påske, oplyser Mijøministeriet.

Sjældne arter tilknyttet naturtyper som overdrev, rigkær, enge og egeskov kan dermed se frem til mere plads i Nordjylland. Naturområdet er 168 hektar stort, og som ligger ved Lindenborg Ådal i sammenhæng med det statslige naturområde Skindbjerglund nord for Rold Skov. Dermed er der etableret et større sammenhængende naturområde på 225 hektar, hvor der i kommende år både skal udlægges urørt skov og genoprettes overdrev, der er en af de mest truede naturtyper i Danmark.

Skoven ved Skindbjerglund ligger på kanten af den kuperede ådal, hvor der findes en række enestående naturområder med kalkoverdrev, ferske enge og gamle egeskove. I ådalen findes den sjældne orkidé fruesko, der kun vokser to steder i Danmark.

Dele af det nyerhvervede naturområde har i de seneste år været plantet til med juletræer, men skal nu genskabes som overdrev, og der skal gå græssende dyr i hele området på tværs af den urørte skov og de åbne landskaber. Samtidig skal adgangsforholdene til området forbedres, så besøgende kan nyde de storslåede udsigter over ådalen. 

Opkøbet sker som del af de naturindsatser for i alt 150 mio. kr., som regeringen og Dansk Folkeparti besluttede før påske.  Naturstyrelsen vil nu udarbejde en plan for, hvordan området skal forvaltes og udvikles fremover.

ka

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt