Aarhus og Østjysk Bolig renoverer belastet boligområde
Borgmester Jacob Bundsgaard (tv) og direktør i Østjysk Bolig, Allan Søstrøm, ved præsentation af planen for Bispehaven.
Foto: Aarhus Kommune

Aarhus og Østjysk Bolig renoverer belastet boligområde

Nye rækkehuse og erhvervsbyggeri, en ny grøn kile og nye faciliteter til idræt og kultur skal løfte Bispehaven i Aarhus væk fra ghettobetegnelse.
30. APR 2019 13.07
TEMA: Ghettoplan

AARHUS: Nye rækkehuse og erhvervsbyggeri, en ny grøn kile og nye faciliteter til idræt og kultur kommer til at tegne det nye Bispehaven. Det er resultatet af den aftale, som Østjysk Bolig og Aarhus Kommune netop har indgået. Aftalen er lavet som følge af skærpede krav til boligområder med ghettobetegnelse og skal skabe et nyt attraktivt lokalområde i bydelen Hasle.

Østjysk Bolig og Aarhus Kommune præsenterede i dag tirsdag planen for at omdanne det udsatte boligområde, som i dag rummer 871 almene boliger. 

Bispehaven befinder sig ligesom Gellerup/Toveshøj på listen over 'hårde ghettoer' med en flygtninge-/indvandrerandel på over 70 pct. og har notorisk hørt til Aarhus mest utrygge boligområder.

Et hårdt ghettoområde defineres som et boligområde, der de seneste fire år har været på ghettolisten. Det indebærer desuden et krav om, at der skal aflevere en udviklingsplan senest 1. juni næste år, som viser, hvordan boligområdet skal nå kravet om at nedbringe andelen af almene boliger til højst 40 pct.

318 boliger rives ned
Tre store og tre små blokke med i alt 318 boliger skal rives ned. 530 nye privatboliger skal opføres som blandt andet toetagers rækkehuse, og der bliver etableret en kunstgræsbane samt erhvervslokaler.

Det nye Bispehaven kommer til at bestå af en række mindre kvarterer med mange slags boliger, bygninger og mennesker. En grøn kile med indlagte muligheder for motion og bevægelse.

For at leve op til lovkravet om max 40 pct. almene familieboliger i 2030 indebærer aftalen, at der nedrives tre høje og tre lave blokke i Bispehaven. Det betyder, at der skabes mulighed for at udvikle området med nye aktiviteter, boliger, erhverv, gader og byrum, så forandringerne understøtter Aarhus Kommune og Østjysk Boligs vision for området. Samtidigt gøres de almene boliger i området mere attraktive. 

Ambitiøs og banebrydende
Aftalen danner baggrund for den plan, som Østjysk Bolig og Aarhus Kommune er forpligtet til at indsende til Transport-, Bygnings- og Boligministeriet senest 1. juni 2019. Derefter vil de to parter lave en egentlig udviklingsplan, som sætter den strategiske ramme for udviklingen af bydelen.

Aarhus-borgmester Jacob Bundsgaard (S) kalder planen historisk.

 - Vi har lavet en ambitiøs og banebrydende aftale. Østjysk Bolig har været meget konstruktive i samarbejdet, og det har gjort, at vi står med en stærk aftale, som kan være med til at sikre, at vi får skabt en by i balance. Det vigtigste er nu, at vi sikrer en så god og tryg proces for beboerne som muligt, siger han.

- Det har aldrig været vores ønske at gennemgå denne proces, der jo betyder, at over 300 af vores familier i Bispehaven skal flyttes, men når det så er sagt, så synes jeg, at vi i samarbejde med Aarhus Kommune har fået lavet en rigtig god aftale, der kommer til at betyde, at man om nogle år vil møde et helt nyt Bispehaven, siger direktør i Østjysk Bolig, Allan Søstrøm.

MG

 

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt