Milde ord skal forebygge tvang og konflikter i psykiatrien

En donation fra TrygFonden på 973.000 kr. til Psykiatrien i Region Sjælland går til indsatsen for at skabe en kultur, der styrker samarbejdet mellem patient og personale, og som samtidig forebygger tvang og konflikter.
25. APR 2019 9.15

SJÆLLAND: Brugen af tvang i psykiatrien skader tilliden mellem patient og personale, og der er i disse år særligt fokus på at undgå bæltefiksering. Med en donation fra TrygFonden på 973.000 kr. skal man nu i Psykiatrien Region Sjælland arbejde mere systematisk med alternative, ikke-medicinske værktøjer, når personalet skal håndtere oprørte patienter - og helst helt forebygge, at patienterne bliver urolige. Det oplyser regionen.

Det skal ske via en engelsk metode, Safewards-programmet, hvor tillid, tryghed og gode relationer mellem personale og patienter er nøgleord under indlæggelsen. Metoden er med succes afprøvet på blandt andet to afdelinger i Vordingborg og skal nu udbredes til alle de psykiatriske afdelinger i Vordingborg og efterfølgende i Slagelse og Roskilde.

Projektleder og specialsygeplejerske i psykiatri, Sabina Beldring fra psykiatrisygehuset i Vordingborg, er begejstret for donationen fra TrygFonden.

- I Psykiatrien har vi en målsætning om at få halveret antallet af bæltefikseringer frem mod 2020. For at lykkes med det skal vi igennem en kulturændring. Vi bruger Safewards-principperne til skabe trygge og rare miljøer, som giver patienerne mere ro og forebygger, at konfliktfyldte situationer udvikler sig. Jeg er overbevist om, at vi kan lette hverdagen for både patienter, pårørende og personalet, siger Sabina Beldring.

Ledende oversygeplejerske Mia Hesselberg supplerer:

- Safewards er en systematisk tilgang, som understøtter den kulturelle og værdimæssige positive udvikling, som psykiatrien er i gang med. Vi arbejder målrettet på, at inddrage patienterne i behandlingsforløbet i langt højere grad end tidligere.

Patienten først
Det er TrygFondens regionale råd i Region Sjælland, der står bag donationen som led i TrygFondens samlede arbejde for at skabe tryghed og blandt andet styrke samarbejdet mellem patienter og personale i sundhedsvæsnet.

- I TrygFonden arbejder vi for at give alle et trygt møde med sundhedsvæsnet, hvor patienter og pårørende inddrages. Psykiatrien i Region Sjælland har allerede positive erfaringer med Safewards, der har vist gode resultater i forhold til at forbedre kulturen på de afdelinger, hvor metoden er afprøvet. Vi glæder os over at kunne bidrage til den videre udbredelse af Safewards, der kan hjælpe til, at de psykiatriske patienter kommer bedst muligt ud på den anden side af en indlæggelse. Det bliver spændende at følge indsatsen, siger Cathrine Riegels Gudbergsen, formand for TrygFondens regionale råd i Region Sjælland.

På de to afdelinger i Vordingborg, der har testet Safewards, er det lykkedes at nedbringe brugen af beroligende medicin, fastholdelser og bæltefikseringer. For at skabe en varig kulturændring skal Safewards implementeres gradvist. Metoden forventes at være færdigudrullet efter to år.  

MG

 

Fald i al slags tvang
Resultatet for alle afdelinger på psykiatrisygehuset i Vordingborg efter indførsel af Safewards på to afdelinger:

 Beroligende medicin

 • Baseline 2011-2013: 153
 • 2017: 263
 • 2018: 114

 Fastholdelser

 • Baseline 2011-2013: 59
 • 2017: 121
 • 2018: 35

 Bæltefiksering

 • Baseline 2011-2013: 167
 • 2017: 46
 • 2018: 16

Tvang i alt

 • Baseline 2011-2013: 379
 • 2017:  431
 • 2018: 185
Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
Lundgaard
Nyhedsbrev