Ombudsmand: Regler er ikke bare kedeligt bureaukrati men rygrad i god forvaltning

Kommunale sager fra Skanderborg og Randers tjener som (dårlige) eksempler i Ombudmandens beretning for 2018.

Regler om fx notatpligt og journalisering er ikke bare kedeligt bureaukrati, de er 'en del af rygraden i god forvaltning', skriver Folketingets Ombudsmand i sin årsberetning for 2018, hvor to store kommunale sager fremhæves som eksempler: Brandbombesagen fra Ry og Randers Kommunes fejlbehandling af en række børnesager.

I sagen fra Ry i Skanderborg Kommune var brandbombeoverfald på en dreng i en kulmination på et langstrakt konfliktforløb, og ombudsmanden konkluderede i sin undersøgelse af sagen blandt andet at der var begået 'væsentlige fejl' i forhold til notat- og journaliseringspligt. Fejlene havde blandt andet haft betydning for skolens og kommunens løbende overblik over konfliktforløbet, og Ombudsmanden konkluderede, at en korrekt efterlevelse af reglerne alt andet lige ville have været egnet til at forebygge, at det kom så vidt.

I sagen fra Randers kritiserede Ombudsmanden en række sagsbehandlingsfejl, da kommunen hjemgav fire anbragte børn. Det drejede sig blandt andet om børnesamtaler, der ikke blev holdt og handleplaner, der ikke blev revideret.

'Igen kan man spørge, om det nu er så meget at gå op i? Er det ikke bare papirarbejde? Hvis hjemgivelsen er rigtig, er alt vel godt?' spørger Ombudmanden polemisk i sin beretning og svarer selv, at reglerne netop er til for at understøtte, at der foretages en korrekt vurdering af, om hjemgivelse af et anbragt barn er det rigtige, og at der i givet fald følges rigtigt op.

mk

Læs eller download Ombudsmandens beretning.

 

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt