20 kommuner kan nu få hjælp fra internationalt klima-samarbejde

Realdania vil skubbe på for at få Parisaftalen i spil i Danmark - og få danske kommunale klimaløsninger ud i verden.
15. MAR 2019 12.17

20 danske kommuner får nu mulighed for at udvikle klimaplaner med hjælp fra verdens førende byer inden for klima - i projektet DK2020. Invitationen kommer fra foreningen Realdania, der oplyser, at målet er at sætte skub i implementeringen af Parisaftalen i Danmark og bringe danske kommuners klimaløsninger ud til resten af verden.
 
De udvalgte kommuner vil få støtte til at udvikle klimaplaner, der lever op til Parisaftalens mest ambitiøse målsætning om at begrænse den globale opvarmning til maksimalt 1,5°. 

Baggrunden for projektet er rapporten Deadline 2020, som bynetværket C40 og konsulentbureauet Arup udgav i 2016 i kølvandet på Parisaftalen. Rapporten sætter en global standard for, hvordan byer og kommuner kan bidrage til at opnå Parisaftalens målsætninger. Den peger samtidig på, at op til 40 pct. af de CO2-reduktioner, som er nødvendige for at nå Parisaftalens mest ambitiøse mål, kan komme fra verdens byer og kommuner ved hjælp af de rette klimaindsatser. 

'Peer-learning'
Kommunerne vil gennem projektet få teknisk hjælp og sparring af globale og danske eksperter fra C40 og den grønne tænketank Concito til at udvikle, opdatere eller tilpasse eksisterende klimaarbejde i kommunen, så det lever op til C40's globale standard. En del af udviklingen vil foregå som 'peer-learning' med mulighed for at udveksle løsninger og erfaringer med andre deltagende kommuner. 

De udvalgte kommuners klimaplaner vil blandt andet indeholde anvisninger på, hvordan kommunerne kan blive CO2-neutrale senest i 2050 og sætte ambitiøse delmål for CO2-reduktionen i perioden. Planerne skal samtidig indeholde anvisninger på, hvordan kommunerne ruster borgerne mod klimaforandringernes konsekvenser og fx minimerer risikoen for klimarelaterede oversvømmelser. 

DK2020 begynder i maj i år og løber frem til april 2020. Målet er, at de 20 udvalgte kommuner skal have Deadline2020-inspirerede klimaplaner med udgangen af 2020. Realdania, C40 og Concito vil inden udgangen af april 2019 udvælge de deltagende kommuner. 

Der vil ved udvælgelsen blive lagt vægt på et bredt udsnit af danske kommuner fra alle regioner og både by- og landdistrikter. Samtidig er det ikke en forudsætning, at der foreligger en ambitiøs klimaplan allerede - der lægges snarere vægt på, at kommunen har en målsætning om at få en ambitiøs klimaplan. 

DK2020 er finansieret af Realdania med fem mio. kr.

 ka

Omkring 50 storbyer i alle dele af verden er i gang med at udvikle Paris-kompatible klimaplaner i samarbejde med C40.

Til dato har otte byer udarbejdet klimaplaner: København, New York, London, Paris, Barcelona, Melbourne, Oslo og Stockholm.

 

 
 
 

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt