Naboklage bremser Roskildes længe ventede digebyggeri
Foto: Roskilde Kommune

Naboklage bremser Roskildes længe ventede digebyggeri

Roskilde Kommune beder nu Miljø- og Fødevareklagenævnet genoptage sag, hvor nævnet netop har ladet en klage over VVM-tilladelse få opsættende virkning på byggeriet af diger og sluse.
12. MAR 2019 13.53

ROSKILDE: Mandag i denne uge stoppede entrepenørmaskinerne ved byggeriet af de længe ventede diger og sluse i Jyllinge Nordmark og Tangbjerg. Miljø- og Fødevareklagenævnet har afgjort, at en naboklage over VVM-tilladelsen - Vurdering af Virkning på Miljøet - skulle have opsættende virkning. Men den afgørelse har kommunen med det samme klaget over.
 
- Vi mener ikke, der er grundlag for at tillægge klagen opsættende virkning, og at der foreligger nye og væsentlige oplysninger, som nævnet skal vurdere, siger Martin Holgaard, direktør for By, Kultur og Miljø, der også hæfter sig ved, at den omtalte naboklage allerede kom 17. december, mens nævnet først har stoppet arbejder i denne uge.

Kommunen oplyser, at anlægsarbejdet med digerne blev sat i gang allerede 12. oktober 2018, og 'der intet retligt var til hinder herfor'. Anlægsarbejdet er nu så fremskredent, at den beskyttede Natura2000-natur, der kan påvirkes, allerede er påvirket. Derfor er der efter kommunens opfattelse ikke grundlag for bruge det såkaldte 'forsigtighedsprincip' i sagen, når arbejdet er nået så langt.  

Roskilde Kommune bemærker, at hvis der på grund af en forsinket opførelse af kystbeskyttelsen sker oversvømmelser, vil det medføre meget store samfundsøkonomiske skader og udgifter. Samtidig er der også en betydelig udgift ved, at arbejdet er stoppet.  

Hvis lovens udgangspunkt for disse sager skulle være et forsigtighedsprincip, bør loven ændres, så en opsættende virkning ikke bliver afhængig af sagsbehandlingstiden i nævnets sekretariat, skriver digelaget og Roskilde Kommune til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som samtidig opfordres til en meget hurtig behandling af anmodningen om genoptagelse af sagen.

ka
 
 
 
 
.  

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
Lundgaard
Nyhedsbrev