To nabokommuner forbereder Skjern Å som ny nationalpark

KORT NYT1. MAR 2019 7.00

RINGKØBING-SKJERN / HERNING: Nabokommunerne Ringkøbing-Skjern og Herning forbereder sammen at etablere landets sjette nationalpark i området omkring Skjern Å, oplyser Ringkøbing-Skjern Kommune. Nu foreligger der et udkast til projektområdet, og der skal være et indledende borgermøde.  

Principperne for hvilke områder, der tænkes inddraget, er blevet debatteret i den grønne følgegruppe, ligesom eksperter i fx lavbundsområder og biodiversitet samt klimasikring og –tilpasning har været kaldt ind.

- Vi har indtegnet nationalparken på landkortet ud fra de principper om at inddrage fx fredede arealer, Natura 2000-områder og lavbundsjorde, som vi har vedtaget i udvalget. Men i nationalparkudvalget er vi enige om, at nationalparken skabes ved frivillighed og dialog. Derfor vil projektområdeudkastet blive et afsæt til den dialog, vi skal have med de enkelte lodsejere og andre interessenter, forklarer borgmester i Ringkøbing-Skjern Hans Østergaard (V).

ka

 

 

 

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt