Plejepersonale i nødråb til Halsnæs

KORT NYT28. FEB 2019 9.00

HALSNÆS: 'Vi er nået til det punkt, at vi ikke længere kan forsvare vores faglighed og vores hygiejniske regler som det forventes af os', skriver plejepersonale i et plejecenter i Halsnæs Kommune til kommunen. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

Efter et år med for lidt mandskab, er det et nødråb fra medarbejderne og fra en pårørende, som har sendt en klage til kommunen om, at personalemanglen betyder, at hendes mor ofte ligger i sengen 22 timer i døgnet.

Halsnæs Kommune henholder sig derimod til, at normeringen på kommunens plejecentre ligger lige over landsgennemsnittet, men erkender at have problemer med et stort sygefravær på det pågældende plejecenter. 'Det er ikke nogen holdbar situation', medgiver chef for Sundhed og Ældre Birgit Gundorph-Malling.

eo

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt