Tre familiemæssige aftaler på plads
Foto: Gorm Kallestad, Ritzau Scanpix

Tre familiemæssige aftaler på plads

KL og Forhandlingsfællesskabet har forhandlet detaljer på plads om fertilitetsbehandling, sorgorlov samt omsorgsdage til plejeforældre.
7. FEB 2019 7.00

Forhandlingsfællesskabet oplyser nu, at der på KL-området er færdigaftalt tre ændringer om fravær af familiemæssige årsager. Aftalen er en følge af OK-18-forliget, hvor følgende ændringer blev aftalt:

Fertilitetsbehandling: Retten til fravær med fuld løn i forbindelse med undersøgelser og behandling for barnløshed udvides til at gælde alle ansatte, der undergår fertilitetsbehandling, som skyldes sygelige forhold uanset, hvem af parterne, der er årsag til barnløsheden.

Sorgorlov: Hvis et barn er dødfødt, dør eller bortadopteres inden den 32. uge, har hver af forældrene nu ret til sædvanlig løn i indtil 14 uger efter barnets død eller bortadoption. Tilsvarende gælder for begge adoptanter, hvis barnet dør inden den 32. uge efter modtagelsen.

Omsorgsdage til plejeforældre: Personkredsen, som har ret til omsorgsdage, udvides til også at gælde plejeforældre, når der er tale om plejeforhold af minimum seks måneders varighed, og barnet har adresse hos den ansatte.

Ændringerne træder i kraft den 1. april 2019

ka

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt