NRGi Systems

EP-billede (1) 

Energy Projects – banebrydende software der giver dig overblik over din ejendomsportefølje
Energy Projects er et system, der giver dig det fulde overblik over de bygninger, du administrerer, og sætter
dig i stand til at udarbejde handleplaner for energioptimeringer, sådan at du sparer både penge og CO2.

Energy Projects giver dig overblik over:

 • bygningernes energimærker – og potentiale for optimering
 • bygningernes CO2-udledning
 • bygningernes energiforbrug
 • forslag til besparelser og forbedringer
 • altid opdaterede beregninger på besparelser i kroner, kWh og CO2
 •  - og en lang række andre data

Du kan fx bruge dine bygningsdata til at:

 • se, hvor I kan spare penge på energien
 • se, hvilke forbedringer der bedst kan betale sig
 • se, hvordan I hurtigst og nemmest kan få et bedre CO2-regnskab
 • planlægge vedligeholdelsen af jeres bygninger
 • få relevante informationer, som kan bruges til at følge EU-taksonomi, ESG,
  Energieffektiviseringsdirektivet og lign.
 • afrapportere udvikling af ejendomsporteføljens forbedringer over tid

Altid præcise beregninger – også når energipriserne ændrer sig
Data i Energy Projects er dynamisk, og beregningerne opdateres hele tiden og tager altid udgangspunkt i de
aktuelle energipriser. Hvis gasprisen stiger, vil der fx være mere at spare ved at skifte gasfyret ud. Samtidig
tager beregningerne også højde for indbyrdes afhængigheder. Hvis du planlægger at isolere en bygning,
bliver der efterfølgende beregnet en dårligere rentabilitet på at udskifte vinduerne, da bygningen nu holder
bedre på varmen og besparelsen bliver mindre.
Når du har gennemført en energirenovering, kan du opdatere bygningens baggrundsdata, så du altid har et
dynamisk og ajourført udgangspunkt for at beregne dine bygningens aktuelle energi- og CO2-besparelser.

Træf beslutninger på et solidt grundlag
Energy Projects er et vigtigt værktøj, når du vil træffe beslutninger på et solidt grundlag. Uanset om målet
handler om besparelser på budgettet, en forbedring af klimaregnskabet eller bedre planlægning af drift og
vedligeholdelse, kan Energy Projects levere præcise beregninger, I kan træffe databaserede beslutninger ud
fra.

Om Energy Projects

Energy Projects er udviklet af NRGi Systems, der siden 2007 har arbejdet med at udvikle software til
beregning og optimering af bygninger, deres energiforbrug

Læs mere om Energy Projects her

Kontaktperson:

Jacob Nørgaard Hansen

Kundechef og energikonsulent

Tlf 31537311

 

Kontakt
NRGi Systems