Vindmøller er måske ikke skyld i lydgener for naboerne

Et nyt studie fra Finland peger på, at de gener, naboer til vindmøller oplever, faktisk ikke skyldes lavfrekvent støj fra vindmøller.

Et studie fra Finland antyder, at de gener, som naboer til vindmøller oplever, måske ikke er relateret til vindmøllernes lavfrekvente støj. 

Studiet, der blev udført af Finlands Tekniske Universitet (VTT), Finlands Sundhedsinstitut, Institut for Aarbejdsmiljø og University of Helsinki, peger på, at symptomer var ret almindelige blandt deltagerne i studiet, men at generne måske ikke skyldes lavfrekvent støj fra vindmøllerne. 

Generne, der blev associeret med vindmøllerne var relativt almindelig blandt deltagerne som boede i området. 15 pct. af dem, der boede indenfor en radius af 2,5 kilometer havde oplevet gener, mens det samme kun var tilfældet af fem pct. som boede indenfor en radius af 20 kilometer. 

Men ifølge målinger fra 1,5 kilometers afstand af vindmøllerne, svarer vindmøllestøjen til normalt baggrundsstøj fra byliv, og niveauet var under 2 Hz. 

Deltagere i studiet blev så delt op i to grupper, som henholdvis havde oplevet gener, og som ikke havde nogen gener. De blev herefter udsat for en række høretests, men ingen af grupperne formåede at registrere de lavfrekvente lyde, ligesom deltagernes autonome nervesystem heller ikke registrerede støjen i testen. 

Forskerene spekulerer derfor i, hvorvidt generne ikke skyldes vindmøllerne, men andre forhold. 

Projektet med at måle lydgenerne fra vindmøllerne har været i gang siden 2018. Resultaterne vil blive udgivet i en endelig rapport, der offentliggøres til juni. 

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt