Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Undersøgelse: Sammenhæng mellem brug af biblioteker og uddannelse

Hvis regeringens mål om, at 95 pct. af de unge skal have en uddannelse, så skal bibliotekerne styrkes, mener Danmarks Biblioteksforening på baggrund af ny undersøgelse

- Hvis regeringen skal nå sit mål om at 95 % af en ungdomsårgang skal have en uddannelse, så skal der altså satses massivt på biblioteker, når der nu er en så klar sammenhæng mellem de børn, der bruger biblioteket, og dem der får en uddannelse. Det siger Vagn Ytte Larsen (S), formand for Danmarks Biblioteksforening.

Epinion og Moos-Bjerre Analyse & Rådgivning har for Danmarks Biblioteksforening set nærmere på bibliotekernes betydning for borgerne. Helt friske resultater dokumenterer nu entydigt, at biblioteksbrug som barn og ung øger sandsynligheden for, at man senere gennemfører en uddannelse.

- For alle dem, der efterlyser veluddannede unge, må denne undersøgelse jo være en gave, siger Vagn Ytte Larsen. Han glæder sig naturligvis over undersøgelsens resultater, som har vakt både opmærksomhed og begejstring i biblioteks- og uddannelsesmiljøet.

- Det er vigtigt at bruge de tiltag, man kan se har en virkning, og ikke bare sætte flotte mål op, samtidig med der skæres ned på biblioteket. For biblioteket har jo netop en stor effekt på at give de unge lyst til at komme i gang med en uddannelse, og samtidig støtter de unge der er gået i gang med en uddannelse, siger han.

Danmarks Biblioteksforening håber, at undersøgelsens resultater for alvor vil få politikernes øjne op for nødvendigheden af at medtænke bibliotekerne aktivt, både i den lokale som nationale kultur- og videnspolitik. Med en klar politisk vedtaget rolle og retning for bibliotekerne har politikerne nemlig de allerbedste kort på hånden, når det gælder om at give borgerne de bedste vilkår for at uddanne sig på.

Fra den 26. maj til 6. juni 2011 blev ca. 1.000 danskere på 15 år og ældre spurgt om deres brug af biblioteket.

Sammenholdes svarene med de adspurgtes uddannelsesniveau ses, at borgere, der som børn har brugt biblioteket meget, også har en langt større sandsynlighed for at få en højere uddannelse end borgere som ikke brugte biblioteket som børn. Tendensen er klar på alle uddannelsesniveauer.

Der er gennemført statistisk analyse for sammenhæng mellem biblioteksbrug som barn og ung og så det uddannelsesniveau, de har opnået. Formålet er at undersøge, om der kan identificeres en effekt af tidlig og væsentlig benyttelse af folkebibliotekerne og så tilbøjeligheden til at gennemføre en videregående uddannelse.

Det fremgår, at i alt 80 % af de adspurgte er enig eller meget enig i, at de som barn og ung har anvendt biblioteker. Det fremgår samtidig, at personer med studentereksamen, HF eller lignende (87 %), personer med mellemlang videregående uddannelse (91 %) eller lang videregående uddannelse (88 %) i højere grad end de øvrige har anvendt bibliotekerne. Resultatet er interessant og statistisk signifikant.

Undersøgelsen dokumenterer således, at bibliotekerne har en uddannelseseffekt på den måde, at biblioteksbrug som barn og ung øger sandsynligheden for, at man senere gennemfører en videregående uddannelse.

mou