Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Tværkommunalt EU-projekt søger svar på de store klima-spørgsmål

Middelfart går sammen med fire andre kommuner ind et samarbejde i nyt banebrydende EU-projekt for at løse fremtidens klimaudfordringer

Klima- og energikrisen rejser en række globale spørgsmål - dem vil der komme lokale svar på med strategisk energiplanlægning i projektet 'North Sea Sustainable Energy Planning'.

Hvad skal vi gøre med al vindenergien, når det blæser rigtig meget? Hvad skal vi gøre, når vi ikke kan bruge kul, olie og gas? Kan vi ikke bruge industriens overskudsvarme til 'genbrug'? Hvordan ser energibalancen ud, hvis vi ser ud over kommunegrænsen?

Den slags spørgsmål bliver mere og mere aktuelle for alle. Igennem EU projektet 'North Sea Sustainable Energy Planning' søger Middelfart, Vejle, Kolding, Fredericia og Hedensted Kommuner i samarbejde med Green Network og en række internationale partnere at få svar.

Projekt skal kvalificere politisk beslutningsgrundlag
I Middelfart Kommune siger borgmester Steen Dahlstrøm (S):

- Igennem EU-projektet får vi svar på afgørende spørgsmål, der vil vejlede os i, hvordan vi bliver et samfund, der er uafhængigt af fossile brændstoffer. Politikernes ansvar er at prioritere og igangsætte klima- og energi-initiativer. Det beslutningsgrundlag får vi for første gang nogensinde med dette projekt.

Middelfart Kommune får inden for en kort periode hele to strategiske energiplaner igennem EU samarbejdet. Både en lokal strategisk energiplan samt en strategisk energiplan for kommunerne Vejle, Kolding, Fredericia, Hedensted og Middelfart. At det er samme rådgiver, der har vundet begge opgaver efter et udbud, har givet skatteborgerne en klar gevinst. Ikke blot økonomisk, men også fagligt.

Rambøll skal lede projektet
Peter Holm, projektleder ved rådgivningsvirksomheden Rambøll, siger:

- Jeg er utrolig glad for, at vi vandt disse opgaver. Her er opgaver, der er tænkt rigtigt fra starten. I Strategisk Energiplanlægning, skal man se på tværs af kommunegrænser. For energien 'flyder' på tværs af grænser. Nogle steder forbruger man energi på samme tid, som andre producerer energi, og ved at se på energien i helikopterperspektiv kan man skabe synergier, balancer og lette omstillingen til uafhængighed af kul, olie og gas. Den pointe har man fanget i kommunerne, og man udfører tanken i praksis. Det tror jeg er første gang i kommunalhistorie siden varmeplanerne i 1980'erne, siger Peter Holm.

Formanden for Miljø- og energiudvalget, Johannes Lundsfryd Jensen (S), er også begejstret:

- Middelfart har en grøn vækststrategi, der er baseret på samarbejde mellem borgere, virksomheder og kommunen. Jeg er stolt over at være politisk leder i et område, hvor man kan se ud over egen kommunegrænse. Vi kan lære meget af Hedensted, Vejle, Kolding og Fredericia.

- Jeg er sikker på, at dette projekt vil blive et rollemodelsprojekt for hele Danmark. Det afgørende er selvsagt, at vi får konkrete tiltag ud over rampen, så det ikke kun ender i varm luft i A4-format. Strategisk energiplanlægning skal resultere i konkret handling. Omstilling til et samfund uden fossile brændstoffer er ganske enkelt nødvendigt. Det kan godt være, vi skal investerer her-og-nu, men på lang sigt er det en rentabel investering - både for klima og for konkurrencekraft.

mou