Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Job
Tosprogede tages for meget ud af klassen

Tosprogede tages for meget ud af klassen

Fire ud af fem skoler vælger at give den supplerende undervisning i dansk som andetsprog uden for klassen i den almindelige undervisningstid
3. MAJ 2012 10.41

På fire ud af fem skoler bliver tosprogede elever taget ud af klassen til parallel særundervisning i dansk som andetsprog. Ifølge bekendtgørelsen om folkeskolens undervisning i dansk som andetsprog skal denne undervisning helst foregå i klassen sammen med klassekammeraterne eller som ekstraundervisning efter skoletid.

For at tosprogede elever i folkeskolen kan følge med i den almindelige undervisning, har de ofte behov for supplerende undervisning i dansk som andetsprog. Det kan skolerne tilbyde som en integreret del i den almindelige klasseundervisning, fx ved indsættelse af en ekstra lærer, eller som undervisning uden for klassen i eller uden for den almindelige undervisningstid.

SFI og Danmarks Evalueringsinstitut viser i en undersøgelse af forskellige indsatser for tosprogede elever, at fire ud af fem skoler vælger at give den supplerende undervisning i dansk som andetsprog uden for klassen i den almindelige undervisningstid.

Særundervisning i skoletiden kan gå ud over det faglige niveau
Undersøgelsen viser også, at på skoler med få tosprogede elever har det en negativ betydning for de tosprogedes generelle faglige niveau, at de sendes ud af klassen for at modtage særundervisning.

De går herved glip af den almindelige klasseundervisning og får svært ved at følge klassekammeraternes faglige niveau. Omvendt har det har en positiv betydning for deres faglige niveau, hvis de får sprogstøtten i klassen eller som ekstraundervisning efter skoletid. Den model er også anbefalet i bekendtgørelsen om folkeskolens undervisning i dansk som andetsprog.

Hos kommunerne er der støtte til indsatserne for tosprogede elever, men kun hver fjerde skole har formuleret krav i årsplanerne om, at dansk som andetsprog skal indgå i undervisningen, hvis der er tosprogede elever i klassen. Skolelærerne oplever heller ikke, at skoleledelsen har fokus på denne del af undervisningen.

ka